Se službou Webex Calling jsou k dispozici tři možnosti licence: Professional, Standard a Workspace.

 • Profesní licence (uživatel): Vytvořeno pro individuální potřeby volání uživatelů. Licence User Professional zahrnuje podporu pro softwarové klienty, včetně aplikace Webex. Virtuální linka a skupinová hlasová pošta mají nárok na poměr 1:1 pro každou licenci Professional.
 • Profesionální licence (Pracovní prostor): Vytvořeno pro potřeby volání v pracovním prostoru. Pracovní prostor podporuje pouze koncové body zařízení.


   
  Licence Professional (Pracovní prostor) se nevztahuje na vyhrazenou instanci.

 • Standardní licence (pouze pro uživatele): Vytvořeno pro potřeby volání jednotlivých uživatelů jako příležitostný telefonní uživatel.

   
  Uživatel s licencí Standard může mít buď fyzické zařízení (zařízení pro spolupráci Cisco, telefon Cisco, adaptér ATA nebo zařízení třetí strany) nebo softwarový klient (aplikace Webex, počítač, tablet, mobil), Ale ne obojí.

   
  Typ licence Standard se v současné době vztahuje na Spojené státy. Dostupnost standardní licence pro ostatní regiony se provádí ve fázích.
 • Licence pracovního prostoru (pouze pracovní prostor): Vytvořeno pro sdílené použití a společná umístění v oblasti, telefony Cisco a <UNK>. Omezeno na jedno zařízení. Není určeno pro volání jednotlivých uživatelů.

  Následující funkce nejsou vyčerpávajícím seznamem funkcí služby Webex Calling.

FunkceUživatelský odkazProfesionální (uživatel)Profesionální (pracovní prostředí)StandardPracovní prostředí
Oprávnění pro počet zařízení 5 1

 
Aktuálně je podporováno 1 zařízení. Budoucí aktualizace tuto hodnotu zvýší na 5.
1 (zařízení nebo softwarový klient) 1
Softwaroví klienti (aplikace Webex, počítač, mobil, tablet) A N Y (při použití softwarových klientů) N
sdílené linky A (35) A (35) N N
Více linek A A A A
Virtuální linka (poměr 1:1 na licenci Pro) A A N N
Uživatel Hot Deskingu A N A N

Zařízení Hot Desking (88xx, OS)

N A N A
Hlasová pošta

Konfigurovat

A A A N
Integrace Microsoft Teams A N A N
Nahrávání hovorů A A N N
Partner pro nahrávání hovorů $ $ N N
Webex Go $ N N N
Mobilní operátor Webex Go $ N N N
Stránkování A A A A
Nomadic E911 (pouze USA) A A A A
Konferenční (N-Way) volání až 6 A A A N
Konferenční (3cestné) volání A A A A
Uživatelské portály

Uživatelské centrum

A N A N
Monitorování (BLF) A A A A
Hudba při přidržení hovoru A A A A
Vizuální hlasová schránka A N A N
Konzole operátora $ N N N
Alternativní čísla s výrazným zvoněním A A A N
Jazyk oznámení A A A N
Anonymní odmítnutí hovoru Konfigurovat A A A N
Výjimka z vplutí Konfigurovat A A A N
Základní protokoly hovorů A A A A
Pracovní textové zprávy $ N $ N
Blokování Hovorů A N A N
Výstražný tón přemostění hovorů A A A N
Vždy přesměrovává hovory

Konfigurovat

A A A A
Přesměrování hovorů, když není k dispozici (kontinuita) Konfigurovat A A A A
Přesměrování hovorů Obsazeno Konfigurovat A A A A

Přesměrování hovorů, neodpovídá

Konfigurovat

A A A A
Selektivní přesměrování hovorů Konfigurovat A N A N

Historie hovorů

A A A A

Přidržení a obnovení hovoru

A A A A
Převzetí volání A A A A
Blokování doručení ID linky A A A N

Upozornění na hovor

Konfigurovat A A A N
Základní fronta hovorů pro zkušenosti zákazníků A A N A

Opětovné vytočení hovoru a vrácení

A A A A

Přepojení hovoru

A A A A

Čekající hovor

A A A A

ID volajícího

A A A

A

Blokování doručení ID volající linky A A A N
Časové pásmo volání A A A A
Možnosti komprese A A A A

Omezení ID připojené linky

A N A

N

Cílené zvednutí hovoru

A A A

N

Nerušit

Konfigurovat

A A A

A

Tísňové telefonní číslo pro zpětné volání A A A A

Vedení

Konfigurovat A N N

N

Výkonný asistent Konfigurovat A N N

N

Vytáčení linky, Proměnná délka

A A A

A

Externí doručování ID volající linky A A A A
Příchozí faxové zprávy A A A N
Digitální faxové zprávy $ $ $ $
Upozornění na hromadné oznámení (vícesměrové vysílání) $ $ $ $

Přístupové kódy k funkcím

A A A

A

Krátkodobé zapůjčení

Konfigurovat A A A

A

Hotelový host

A N A

N

Oprávnění pro příchozí hovory A A A A
Interní doručování ID volající linky A A A A

dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere)

Konfigurovat A A A

N

Blokování ID volajícího odchozího volání

Konfigurovat

A A A

N

Oprávnění odchozích hovorů A A A A
Seznam kontaktů organizace A A A A
Seznam kontaktů skupiny A N A N

Osobní seznam kontaktů

A N A

N

Prioritní upozornění Konfigurovat A A A

N

Soukromí automatického operátora

A A A

N

Služba Push to Talk

A A A

N

Uživatelem definované plány A N A N

Selektivní příjem hovorů

Konfigurovat A A A

N

Selektivní odmítnutí hovoru

Konfigurovat A A A

N

Selektivní přesměrování hovorů A A A N
Sekvenční okruh Konfigurovat A A A

N

Simultánní vyzvánění A A A

N

Video (point za bodem)

A A A

A


 
Následující funkce nejsou podporovány službou Webex for Government: Nahrávání hovorů, partner nahrávání hovorů, Webex Go, mobilní operátor Webex Go, konzola operátora, firemní zasílání zpráv a zasílání digitálních faxových zpráv.

 

Podrobnosti o využití vyhrazené licence instance a předplatném služby Webex Calling naleznete v části Využití vyhrazené licence instance .


 
Služby volání se stanou nedostupnými pro uživatele, kteří používají službu Webex Calling verze 44.3 nebo starší.

Webex Calling se službou Webex

Můžete si získat Webex pro počítač, mobilní zařízení nebo webový prohlížeč. Nainstalujte ji na více zařízení a bez problémů mezi nimi přepínejte, protože aplikace automaticky ví, které zařízení používáte. Váš obsah zůstává synchronizovaný, protože je uložen v cloudu.

Klikněte pro Stáhnout Webex pro Windows, Mac, iPhone, iPad a Android. Další informace o aplikaci Webex a jejím konfiguraci najdete v aplikaci Webex.

Funkce a služby umístění

Každá pobočka je vybavena standardním balíčkem skupinových služeb definovaným v následující tabulce:

Tabulka 1. Funkce umístění: Zahrnuté a volitelné (bez příplatků)

Zahrnuté funkce umístění

Automatický operátor

Hromadné zpracování hovorů

Hlasový portál

Fronta hovorů (agenti na základě uživatelské licence)

Síť DECT

Skupina hlasové pošty
Skupina sdružených linekPortál Dosažitelnost pomocí jednoho číslaÚložiště oznámení

Linka pro parkování hovorů

Skupinový paging

Převzetí pobočky

Skupina pro parkování hovorů

Virtuální linky

Hudba při přidržení hovoru