S Webex Calling sú k dispozícii tri licenčné možnosti, Profesionálny, Štandardné, a Pracovný priestor.

 • Profesionálna licencia (Používateľ): Vytvorené pre individuálne potreby volania používateľov. Licencia User Professional zahŕňa podporu pre mäkkých klientov vrátane aplikácie Webex. Virtuálna linka a Skupinová hlasová schránka majú nárok na pomer 1:1 pre každú licenciu Professional.
 • Profesionálna licencia (Pracovný priestor): Vytvorené pre potreby telefonovania v pracovnom priestore. Pracovný priestor podporuje iba koncové body zariadenia.


   
  Licencia Professional (Workspace) sa nevzťahuje na vyhradenú inštanciu.
 • Štandardná licencia (Iba používateľ): Vytvorené pre potreby volania jednotlivých používateľov ako bežného používateľa telefonovania.

   
  Používateľ so štandardnou licenciou môže mať buď fyzické zariadenie (zariadenie na spoluprácu Cisco, telefón Cisco, ATA alebo zariadenie tretej strany) alebo softvérový klient (aplikácia Webex, počítač, tablet, mobil), ale nie oboje.

   
  Typ licencie Standard v súčasnosti platí pre Spojené štáty americké. Dostupnosť štandardnej licencie pre ostatné regióny prebieha vo fázach.
 • Licencia pracovného priestoru (Iba pracovný priestor): Vytvorené pre zdieľané použitie a spoločné priestory, telefóny Cisco a ATA. Obmedzené na jedno zariadenie. Nie je určené pre potreby volania jednotlivých používateľov.

  Nasledujúce funkcie nepredstavujú úplný zoznam možností služby Webex Calling.

FunkciaPoužívateľský odkazProfesionál (používateľ)Profesionál (pracovný priestor)ŠtandardnéPracovný priestor
Oprávnenie na počet zariadení 5 1

 
V súčasnosti je podporované 1 zariadenie. Budúca aktualizácia to zvýši na 5.
1 (zariadenie alebo softvérový klient) 1
Soft klienti (Webex aplikácia, desktop, mobil, tablet) Y N Y (ak používate mäkkých klientov) N
Zdieľané linky Y (35) Y (35) N N
Multi Line Y Y Y Y
Virtuálna linka (pomer 1:1 na Pro licenciu) Y Y N N
Hot Desking User Y N Y N

Horúce stolové zariadenie (88xx, RoomOS)

N Y N Y
Hlasová pošta

Konfigurovať

Y Y Y N
Integrácia Microsoft Teams Y N Y N
Nahrávanie hovorov Y Y N N
Partner nahrávania hovorov $ $ N N
Webex Go $ N N N
Mobilný operátor Webex Go $ N N N
Stránkovanie Y Y Y Y
Nomadic E911 (iba USA) Y Y Y Y
Konferenčné (N-Way) volanie do 6 Y N Y N
Konferenčné (3-pásmové) volanie Y Y Y Y
Užívateľské portály

Používateľské centrum

Y N Y N
Monitorovanie (BLF) Y Y Y Y
Hudba na počkanie Y Y Y Y
Vizuálna hlasová schránka Y N Y N
Attendant Console $ N N N
Alternatívne čísla s rozlišovacím zvonením Y Y Y N
Jazyk oznámenia Y Y Y N
Odmietnutie anonymného hovoru Konfigurovať Y Y Y N
Výnimka z člna Konfigurovať Y Y Y N
Základné denníky hovorov Y Y Y Y
Obchodné SMS $ N $ N
Blokovanie hovorov Y N Y N
Výstražný tón Call Bridge Y Y Y N
Vždy presmerovanie hovorov

Konfigurovať

Y Y Y Y
Presmerovanie hovorov, keď je nedostupný (Business Continuity) Konfigurovať Y Y Y Y
Presmerovanie hovorov je zaneprázdnené Konfigurovať Y Y Y Y

Presmerovanie hovorov bez odpovede

Konfigurovať

Y Y Y Y
Selektívne presmerovanie hovorov Konfigurovať Y N Y N

História hovorov

Y Y Y Y

Podržanie a pokračovanie hovoru

Y Y Y Y
Odpočúvanie hovorov Y Y Y Y
Blokovanie doručenia ID linky Y Y Y N

Upozorniť na hovor

Konfigurovať Y Y Y N
Základná fronta hovorov pre zákaznícku skúsenosť Y Y N Y

Opätovné vytočenie a návrat hovoru

Y Y Y Y

Prepojenie hovoru

Y Y Y Y

Čakajúci hovor

Y Y Y Y

ID volajúceho

Y Y Y

Y

Blokovanie doručenia ID volajúcej linky Y Y Y N
Volanie časového pásma Y Y Y Y
Možnosti kompresie Y Y Y Y

Obmedzenie ID pripojenej linky

Y N Y

N

Riadené vyzdvihnutie hovoru

Y Y Y

N

Nevyrušujte

Konfigurovať

Y Y Y

Y

Číslo tiesňového spätného volania Y Y Y Y

výkonný

Konfigurovať Y N N

N

Výkonný asistent Konfigurovať Y N N

N

Predlžovacie vytáčanie, variabilná dĺžka

Y Y Y

Y

Externé doručenie ID volajúcej linky Y Y Y Y
Prichádzajúce faxové správy Y Y Y N
Digitálne faxové správy $ $ $ $
Hromadné upozornenia (multicast). $ $ $ $

Prístupové kódy funkcií

Y Y Y

Y

Hoteling

Konfigurovať Y Y Y

Y

Hotelový hosť

Y N Y

N

Povolenia na prichádzajúce hovory Y Y Y Y
Interné doručenie ID volajúcej linky Y Y Y Y

Dosah jedného čísla (kancelária kdekoľvek)

Konfigurovať Y Y Y

N

Blokovanie ID volajúceho na odchádzajúce hovory

Konfigurovať

Y Y Y

N

Povolenia na odchádzajúce hovory Y Y Y Y
Organizačný zoznam kontaktov Y N Y N
Zoznam kontaktov skupiny Y N Y N

Osobný zoznam kontaktov

Y N Y

N

Prioritné upozornenie Konfigurovať Y Y Y

N

Ochrana osobných údajov automatického operátora

Y Y Y

N

Push to Talk

Y Y Y

N

Používateľom definované plány Y N Y N

Selektívne prijímanie hovorov

Konfigurovať Y Y Y

N

Selektívne odmietnutie hovoru

Konfigurovať Y Y Y

N

Selektívne presmerovanie hovorov Y Y Y N
Sekvenčné zvonenie Konfigurovať Y Y Y

N

Simultánny krúžok Y Y Y

N

Video (Point to Point)

Y Y Y

Y


 
Webex for Government nepodporuje nasledujúce funkcie: Nahrávanie hovorov, Partner nahrávania hovorov, Webex Go, Mobilný operátor Webex Go, Attendant Console, obchodné SMS a digitálne faxové správy.

 

Informácie o použití licencie na vyhradenú inštanciu volania Webex a podrobnostiach o predplatnom nájdete Použitie licencie na vyhradenú inštanciu.


 
Služby volania budú nedostupné pre používateľov, ktorí používajú Webex Calling verzie 44.3 alebo staršej.

Webex Volanie s Webexom

Webex môžete získať pre svoj počítač, mobilné zariadenie alebo webový prehliadač. Nainštalujte si ho na viacero zariadení a prepínajte medzi nimi bez problémov, pretože aplikácia automaticky vie, ktoré zariadenie používate. Váš obsah zostane synchronizovaný, pretože všetko je uložené v cloude.

Kliknite na Stiahnuť ▼ Webex pre Windows, Mac, iPhone, iPad a Android. Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Webex a ako ju nakonfigurovať, navštívte Aplikácia Webex.

Funkcie a služby polohy

Každému miestu je poskytnutý štandardný balík skupinových služieb definovaných v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 1 Funkcie polohy: Zahrnuté a voliteľné (bez príplatku)

Zahrnuté funkcie polohy

Auto Attendant

Zavolajte na vyzdvihnutie

Hlasový portál

Zoznam hovorov (agenti na základe užívateľskej licencie)

Sieť DECT

Skupina hlasovej pošty
Hunt GroupPortál na dosahovanie jedného číslaÚložisko oznámení

Zavolajte rozšírenie Park

Skupinové stránkovanie

Zachytenie polohy

Call Park Group

Virtuálne rozšírenia

Hudba na počkanie