Dzięki Webex Calling dostępne są trzy opcje licencji: Professional, Standard i Workspace.

 • Licencja zawodowa (Użytkownik): Zbudowany z myślą o indywidualnych potrzebach połączeń użytkowników. Licencja User Professional obejmuje obsługę klientów miękkich, w tym aplikacji Webex. Virtual Line i Group Voicemail mają prawo do stosunku 1:1 dla każdej licencji Professional.
 • Licencja zawodowa (obszar roboczy): Zbudowany pod potrzeby połączeń w obszarze roboczym. Obszar roboczy obsługuje tylko punkty końcowe urządzenia.


   
  Licencja Professional (Workspace) nie ma zastosowania do dedykowanego wystąpienia.
 • Licencja standardowa (tylko dla użytkownika): Zbudowany dla potrzeb połączeń poszczególnych użytkowników jako użytkownik telefonii dorywczej.

   
  Użytkownik z licencją Standard może mieć albo urządzenie fizyczne (urządzenie do współpracy Cisco, telefon Cisco, ATA lub urządzenie innej firmy) lub klient miękki (aplikacja Webex, komputer stacjonarny, tablet, telefon komórkowy), ale nie oba.

   
  Standardowy typ licencji dotyczy obecnie Stanów Zjednoczonych. Dostępność standardowej licencji dla innych regionów odbywa się etapami.
 • Licencja obszaru roboczego (tylko obszar roboczy): Zbudowany z myślą o wspólnej obsłudze i wspólnych lokalizacjach obszarów, telefonach Cisco i ATA. Ograniczone do jednego urządzenia. Nie jest przeznaczony do potrzeb telefonicznych poszczególnych użytkowników.

  Następujące funkcje nie są wyczerpującą listą możliwości usługi Webex Calling.

FunkcjaŁącze użytkownikaProfesjonalny (użytkownik)Profesjonalista (obszar roboczy)StandardowyObszar roboczy
Uprawnienia do liczby urządzeń 5 1

 
Obecnie obsługiwane jest 1 urządzenie. Przyszła aktualizacja zwiększy tę wartość do 5.
1 (urządzenie lub klient miękki) 1
Klienci miękcy (aplikacja Webex, komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) T N Y (w przypadku korzystania z klientów miękkich) N
Linie wspólne Tak (35) Tak (35) N N
Wiele linii T T T T
Linia wirtualna (stosunek 1:1 na licencję Pro) T T N N
Użytkownik Hot Desking T N T N

Urządzenie Hot Desking (88xx, RoomOS)

N T N T
Poczta głosowa

Konfiguruj

T T T N
Integracja z usługą Microsoft Teams T N T N
Nagrywanie połączeń T T N N
Partner nagrywania połączeń $ $ N N
Webex Go $ N N N
Webex Go Mobile Operator $ N N N
przywoływanie T T T T
Nomadic E911 (tylko w USA) T T T T
Konferencja (N-Way) Nawiązywanie połączeń do 6 T N T N
Połączenia konferencyjne (3-drożne) T T T T
Portale użytkowników

User Hub

T N T N
Monitorowanie (BLF) T T T T
Muzyka podczas oczekiwania T T T T
Wizualna poczta głosowa T N T N
Konsola operatora $ N N N
Numery alternatywne z wyróżniającym dzwonkiem T T T N
Język komunikatów T T T N
Anonimowe odrzucenie połączenia Konfiguruj T T T N
Zwolnienie z wtrącania Konfiguruj T T T N
Podstawowe dzienniki połączeń T T T T
Wiadomości biznesowe $ N $ N
Blokada połączeń T N T N
Sygnał ostrzegawczy mostka połączenia T T T N
Zawsze przekierowywanie połączeń

Konfiguruj

T T T T
Przekazywanie połączeń, gdy nie jest osiągalny (ciągłość działania) Konfiguruj T T T T
Zajęte przekierowywanie połączeń Konfiguruj T T T T

Przekazywanie połączeń bez odpowiedzi

Konfiguruj

T T T T
Selektywne przekierowywanie połączeń Konfiguruj T N T N

Historia połączeń

T T T T

Zawieszanie i wznawianie połączeń

T T T T
Przechwytywanie połączeń T T T T
Blokowanie dostarczania identyfikatora linii połączenia T T T N

Powiadomienia o połączeniach

Konfiguruj T T T N
Obsługa klienta – podstawowa kolejka połączeń T T N T

Ponowne nawiązywanie i przywracanie połączeń

T T T T

Przekazywanie połączeń

T T T T

Połączenie oczekujące

T T T T

ID dzwoniącego

T T T

T

Blokowanie dostarczania identyfikatora linii wywołującej T T T N
Strefa czasowa nawiązywania połączeń T T T T
Opcje kompresji T T T T

Ograniczenie identyfikatora połączonej linii

T N T

N

Skierowane przejmowanie połączeń

T T T

N

Nie przeszkadzać

Konfiguruj

T T T

T

Alarmowy numer połączenia zwrotnego T T T T

Dyrektor wykonawczy

Konfiguruj T N N

N

Asystent wykonawczy Konfiguruj T N N

N

Wybieranie numeru wewnętrznego, zmienna długość

T T T

T

Dostarczanie identyfikatora zewnętrznej linii wywołującej T T T T
Przychodzące wiadomości faksowe T T T N
Cyfrowe wiadomości faksowe $ $ $ $
Ostrzeżenia o masowym powiadamianiu (multiemisji) $ $ $ $

Kody dostępu do funkcji

T T T

T

Hoteling

Konfiguruj T T T

T

Gość w hotelu

T N T

N

Uprawnienia połączeń przychodzących T T T T
Dostarczanie identyfikatora linii wywołującej T T T T

Dostęp pod jednym numerem (Office Anywhere)

Konfiguruj T T T

N

Blokowanie identyfikatora rozmówcy wychodzącego

Konfiguruj

T T T

N

Uprawnienia do połączeń wychodzących T T T T
Lista kontaktów organizacji T N T N
Lista kontaktów grupy T N T N

Lista kontaktów osobistych

T N T

N

Alarm priorytetowy Konfiguruj T T T

N

Prywatność automatycznego asystenta

T T T

N

Naciśnij i mów

T T T

N

Harmonogramy zdefiniowane przez użytkownika T N T N

Selektywne przyjmowanie połączeń

Konfiguruj T T T

N

Selektywne odrzucanie połączeń

Konfiguruj T T T

N

Selektywne prze połączeń T T T N
Pierścień sekwencyjny Konfiguruj T T T

N

Jednoczesne dzwonienie T T T

N

Wideo (od punktu do punktu)

T T T

T


 
Następujące funkcje nie są obsługiwane przez program Webex for Government: Nagrywanie połączeń, Partner nagrywania połączeń, Webex Go, operator mobilny Webex Go, konsola asystenta, Wiadomości tekstowe dla firm i cyfrowe wiadomości faksowe.

 

Aby uzyskać informacje o użyciu i subskrypcji dedykowanej licencji Webex Calling , zobacz Użycie licencji dedykowanego wystąpienia .


 
Usługi połączeń stają się niedostępne dla użytkowników, którzy korzystają z usługi Webex Calling w wersji 44.3 lub nowszej.

Webex Calling z Webex

Webex można pobrać na komputer, urządzenie mobilne lub przeglądarkę internetową. Zainstaluj ją na wielu urządzeniach i bezproblemowo przełączaj się między nimi, ponieważ aplikacja automatycznie wie, którego urządzenia używasz. Zawartość pozostaje zsynchronizowana, ponieważ wszystko jest przechowywane w chmurze.

Kliknij, aby Pobierz Webex dla systemów Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Webex i jak ją skonfigurować, odwiedź aplikację Webex.

Funkcje i usługi lokalizacji

Każda lokalizacja jest zaopatrzona w standardowy pakiet usług grupowych zdefiniowany w poniższej tabeli:

Tabela 1. Funkcje lokalizacji: Wliczone w cenę i opcjonalne (bez dodatkowych kosztów)

Uwzględnione funkcje lokalizacji

Automatyczny asystent

Odbiór połączenia

Portal głosowy

Kolejka połączeń (agenci na podstawie licencji użytkownika)

Sieć DECT

Grupa poczty głosowej
Grupa poszukiwaniaPortal dostępności pod jednym numeremRepozytorium ogłoszeń

Numer wewnętrzny do parkowania połączeń

Przywoływanie grupowe

Przechwytywanie lokalizacji

Grupa parkowania połączeń

Wirtualne numery wewnętrzne

Muzyka podczas wstrzymania