עם Webex Calling, קיימות שתי אפשרויות רישיון זמינות, מקצועי וסביבת עבודה.הצעת רישוי פשוטה זו ידועה בשם Flex 3.0.

  • רישיון מקצועי:נבנה עבור צורכי השיחות של משתמש בודד.כולל את כל יכולת השיחות עם לקוחות ומכשירים.

  • רישיון מקום עבודה:נבנה לשימוש משותף ולמיקומים באזורים משותפים, טלפונים והתקני ATA.מוגבל למכשיר יחיד.לא מיועד לענות על צורכי השיחות של משתמש בודד.

רישיונות Flex 2.0 זמינים רק עבור שותפים שחתמו על הסכם Flex 2.0 לפני 23 בספטמבר 2020.עבור כל השותפים החדשים, רק רישיונות Flex 3.0 זמינים.

טבלה 1. סוגי עמדות סטנדרטיים ושל אזור משותף

רישיונות Flex 3.0

רישיונות Flex 2.0

מקצועי

סביבות עבודה

ארגון

בסיסי

סביבת עבודה

הזמנה (CCW)

EA Webex Calling

מקצועי

NU Webex Calling

NU Webex Calling Places

EA Webex Calling

ארגון

NU Calling Basic

NU Calling Places

ניהול (CH)

מקצועי

סביבות עבודה

מקצועי

בסיסי

סביבות עבודה

טבלה 2.

תכונה

רישיונות Flex 3.0

רישיונות Flex 2.0

מקצועי

סביבת עבודה

ארגון

בסיסי

סביבת עבודה

מספרים חלופיים עם צלצול ייחודי

Y

Y

Y

דחיית שיחות אנונימיות

Y

Y

Y

פטור מהתפרצות

Y

Y

Y

הפניית שיחות במצב חוסר נגישות (המשכיות עסקית)

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

שדה נורית במצב תפוס (ניטור)

Y

Y

Y

Y

Y

הפניית שיחות - תמיד

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

הפניית שיחות - תפוס

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

Y

Y

הפניית שיחות - אין מענה

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

Y

Y

הפניית שיחות סלקטיבית

Y

Y

Y

היסטוריית שיחות

Y

Y

Y

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

Y

Y

Y

Y

Y

רישומי שיחות עם לחיצה לחיוג

Y

Y

Y

הודעה על שיחה

Y

Y

Y

נציג בתור שיחות

Y

Y

Y

Y

Y

הקלטת שיחה

Y

Y

Y

חיוג חוזר של שיחה

Y

Y

Y

Y

Y

החזרת שיחה

Y

Y

Y

העברת שיחות

Y

Y

Y

Y

Y

שיחה ממתינה (עבור עד 4 שיחות)

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

Y

Y

מזהה שיחה ממתינה

Y

Y

Y

Y

Y

הגבלת מזהה של קו מחובר

Y

Y

Y

מענה לשיחות מופנות

Y

Y

Y

מענה לשיחות מופנות עם התפרצות

Y

Y

Y

נא לא להפריע

Y

Y

Y

מנהל בכיר/עוזר למנהל בכיר

Y

Y

Y

חיוג שלוחה, אורך משתנה

Y

Y

Y

Y

Y

קודי גישה לתכונות

Y

Y

Y

Y

Y

עבודה בשיטת "הכיסא החם"

Y

Y

אורח "כיסא חם"

Y

Y

Y

מזהה מתקשר נכנס (שם)

Y

Y

Y

Y

Y

מזהה מתקשר נכנס (שם ומספר)

Y

Y

Y

Y

Y

פקס נכנס לשיחה

Y

Y

Y

ניידות

Y

Y

הופעת קו מרובה

Y

Y

Y

שיחות ב-N דרכים

Y

Y

Y

Single Number Reach (משרד בכל מקום)

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

חסימת מזהה מתקשר בשיחה יוצאת

קביעת תצורה ב-Control Hub (מנהלי מערכת)

קביעת תצורה בפורטל משתמשי השיחות (משתמשים)

Y

Y

Y

Y

Y

ספר טלפונים אישי

Y

Y

Y

התראת עדיפות

Y

Y

Y

פרטיות

Y

Y

Y

לחיצה לדיבור

Y

Y

Y

קבלת שיחות סלקטיבית

Y

Y

Y

דחיית שיחות סלקטיבית

Y

Y

Y

צלצול רציף

Y

Y

Y

שיתוף מראה שיחה

Y ‏(35)

Y ‏(35)

צלצול בו-זמני

Y

Y

חיוג מהיר 100

Y

Y

Y

תמיכה בפקס T.38

Y

Y

Y

Y

Y

שיחות תלת-כיווניות

Y

Y (טלפוני MPP בלבד)

Y

Y

Y (טלפוני MPP בלבד)

קליטת שיחה

Y

Y

Y

Y

Y

פורטל אינטרנט של משתמשים

Y

Y

Y

וידאו (מנקודה לנקודה)

Y

Y

Y

Y

Y

דואר קולי חזותי

Y

Y

Y

דואר קולי

Y

Y

Y


לקבלת פרטי השימוש והמינוי של רישיון המופע הייעודי של Webex Calling, ראה שימוש ברישיון מופע ייעודי.

Webex Calling עם Webex

באפשרותך להשיג את Webex עבור המחשב, המכשיר הנייד או דפדפן האינטרנט שלך.התקן אותו במכשירים מרובים ועבור ביניהם בקלילות מכיוון שהיישום יודע באופן אוטומטי באיזה מכשיר אתה משתמש.התוכן שלך נשאר מסונכרן מכיוון שהכל מאוחסן בענן.

לחץ כדי להוריד את Webex עבור Windows,‏ Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android.לקבלת מידע נוסף על Webex App ואופן הגדרתו, בקר ב-Webex App.

תכונות ושירותים של אתר

לכל אתר/מיקום מוקצית חבילה סטנדרטית של שירות קבוצתי כמוגדר בטבלה שלהלן:

טבלה 3. תכונות אתרכלול ואופציונלי (ללא עלות נוספת)

תכונות אתר כלולות

ניתוב אוטומטי

אימות

קבוצת חניית שיחות

מענה לשיחות

תור שיחות

מסירת מזהה קו להתקשרות - חיצוני

זימון קבוצה

קבוצת גישוש

קבוצת יירוט

קליטת שיחה

מסירת מזהה קו להתקשרות - פנימי

מוזיקה בהמתנה

לקוח פקיד קבלה

קבוצת דואר קולי

פורטל קולי