Med Webex Calling finnes det tre lisensalternativer, Profesjonell , Standard , og Arbeidsområde .

 • Profesjonell lisens (Bruker): Bygget for individuelle brukeranropsbehov. User Professional-lisensen inkluderer støtte for myke klienter, inkludert Webex-appen. Virtuell linje og Gruppetalepost har rett til forholdet 1:1 for hver profesjonell lisens.
 • Profesjonell lisens (Arbeidsområde): Bygget for samtalebehov på arbeidsområdet. Arbeidsområde støtter bare endepunkter for enheter.


   
  Professional-lisensen (Workspace) gjelder ikke for dedikert forekomst.
 • Standard lisens (Bare brukere): Bygget for den enkelte brukers samtalebehov som en tilfeldig telefonibruker.

   
  En standard lisensiert bruker kan ha enten en fysisk enhet (Cisco-samarbeidsenhet, Cisco-telefon, ATA eller tredjepartsenhet) eller myk klient (Webex-app, skrivebord, nettbrett, mobil), men ikke begge deler.

   
  Standardlisenstypen gjelder for øyeblikket for USA. Tilgjengelighet av standardlisensen for andre regioner skjer i faser.
 • Arbeidsområde-lisens (kun arbeidsområde): Bygget for delt bruk og fellesområder, Cisco-telefoner og ATA-er. Begrenset til én enhet. Ikke beregnet for en individuell brukers samtalebehov.

  Følgende funksjoner er ikke en fullstendig liste over funksjonene til Webex Calling -tjenesten.

FunksjonBrukerkoblingProfesjonell (bruker)Profesjonell (arbeidsområde)StandardArbeidsområde
Rettighet for antall enheter 5 1

 
For øyeblikket støttes 1 enhet. En fremtidig oppdatering vil øke dette til 5.
1 (enhet eller myk klient) 1
Myke klienter (Webex-app, skrivebord, mobil, nettbrett) Y N Y (hvis du bruker myke klienter) N
delte linjer Y (35) Y (35) N N
Flere linjer Y Y Y Y
Virtuell linje (forhold 1:1 per Pro-lisens) Y Y N N
Hot Desking-bruker Y N Y N

Hot Desking-enhet (88xx , RoomOS)

N Y N Y
Talepost

Konfigurer

Y Y Y N
Microsoft Teams-integrasjon Y N Y N
Anropsopptak Y Y N N
Partner for samtaleopptak $ $ N N
Webex Go $ N N N
Webex Go-mobiloperatør $ N N N
Personsøking Y Y Y Y
Nomadic E911 (kun for USA) Y Y Y Y
Konferansesamtaler (N-veis) opptil 6 Y Y Y N
Konferanseanrop (3-veis). Y Y Y Y
Brukerportaler

Brukerhub

Y N Y N
Overvåking (BLF) Y Y Y Y
Ventemusikk Y Y Y Y
Visuell talepost Y N Y N
Attendant-konsollen $ N N N
Alternativt numre med tydelig ringetone Y Y Y N
Kunngjøringsspråk Y Y Y N
Avvisning av anonym samtale Konfigurer Y Y Y N
Fritatt for innbrudd Konfigurer Y Y Y N
Grunnleggende samtalelogger Y Y Y Y
Tekstmeldinger for bedrifter $ N $ N
Anropsblokkering Y N Y N
Ringebro-varseltone Y Y Y N
Alltid viderekobling av anrop

Konfigurer

Y Y Y Y
Viderekobling av anrop når den ikke kan nås (Business Continuity) Konfigurer Y Y Y Y
Viderekobling av anrop opptatt Konfigurer Y Y Y Y

Viderekobling av anrop ikke svar

Konfigurer

Y Y Y Y
Selektiv viderekobling av anrop Konfigurer Y N Y N

Anropslogg

Y Y Y Y

Sette anrop på vent og fortsette

Y Y Y Y
Samtaleavlytting Y Y Y Y
Blokkering av levering av samtale-ID Y Y Y N

Samtalevarsling

Konfigurer Y Y Y N
Kundeopplevelse Grunnleggende samtalekø Y Y N Y

Ring på nytt og gå tilbake

Y Y Y Y

Overføring av anrop

Y Y Y Y

Samtale venter

Y Y Y Y

Innringer-ID

Y Y Y

Y

Blokkering av levering av anrops-ID Y Y Y N
Tidssone for anrop Y Y Y Y
Komprimeringsalternativer Y Y Y Y

ID-begrensning for tilkoblet linje

Y N Y

N

Anropsmottak

Y Y Y

N

Ikke forstyrr

Konfigurer

Y Y Y

Y

Nødnummer for tilbakeringing Y Y Y Y

Leder

Konfigurer Y N N

N

Lederassistent Konfigurer Y N N

N

Internnummer, variabel lengde

Y Y Y

Y

Levering av ekstern anrops-ID Y Y Y Y
Innkommende faksmeldinger Y Y Y N
Digitale faksmeldinger $ $ $ $
Massevarsling (multicast)-varsler $ $ $ $

Tilgangskoder for funksjoner

Y Y Y

Y

Fleksibel kontorplass

Konfigurer Y Y Y

Y

Hotellgjest

Y N Y

N

Tillatelser for innkommende anrop Y Y Y Y
Levering av intern anrops-ID Y Y Y Y

Single Number Reach (Office Anywhere)

Konfigurer Y Y Y

N

Blokkering av utgående anrops-ID

Konfigurer

Y Y Y

N

Tillatelser for utgående anrop Y Y Y Y
Organisasjonskontaktliste Y Y Y Y
Gruppekontaktliste Y N Y N

Personlig kontaktliste

Y N Y

N

Prioritert varsel Konfigurer Y Y Y

N

Personvern for automatisk svartjeneste

Y Y Y

N

Trykk for å snakke

Y Y Y

N

Brukerdefinerte tidsplaner Y N Y N

Selektiv mottak av anrop

Konfigurer Y Y Y

N

Selektiv avvisning av anrop

Konfigurer Y Y Y

N

Selektiv viderekobling Y Y Y N
Sekvensiell ring Konfigurer Y Y Y

N

Samtidig ringing Y Y Y

N

Video (punkt til punkt)

Y Y Y

Y


 
Følgende funksjoner støttes ikke av Webex for Government: Samtaleopptak, Partner for samtaleopptak, Webex Go, Webex Go-mobiloperatør, deltakerkonsoll, Tekstmeldinger for bedrifter og digitale faksmeldinger.

 

For Webex Calling for dedikert forekomst for Webex Calling, se Dedikert lisensbruk for forekomster .


 
Anropstjenester blir utilgjengelige for brukere som kjører Webex Calling versjon 44.3 eller tidligere.

Webex Calling med Webex

Du kan få Webex for datamaskinen, mobilenhet eller nettleseren. Installer den på flere enheter og bytt mellom dem problemfritt fordi appen automatisk vet hvilken enhet du bruker. Innholdet ditt forblir synkronisert fordi alt er lagret i skyen.

Klikk for å Last ned Webex for Windows, Mac, iPhone, iPad og Android. Hvis du vil vite mer om Webex-appen og hvordan du konfigurerer den, kan du gå til Webex-appen .

Plasseringsfunksjoner og -tjenester

Hvert sted er klargjort med en standardpakke med gruppetjenester som definert i følgende tabell:

Tabell 1. Plasseringsfunksjoner: Inkludert og valgfritt (uten ekstra kostnad)

Inkludert plasseringsfunksjoner

Automatisk sentralbord

Mottak av anrop

Taleportal

Samtalekø (agenter basert på brukerlisens)

DECT-nettverk

Talepostgruppe
SøkegruppeSingle Number Reach-portalKunngjøringslager

Internnummer for samtaleparkering

Gruppeoppkall

Stedsavlytting

Samtaleparkeringsgruppe

Virtuelle internnumre

Musikk på vent