Med Webex Calling finns det två licensalternativ: Professionell och arbetsyta. Detta förenklade licenserbjudande kallas Flex 3.0.

  • Professionell licens: Skapad för individuella användares samtalsbehov. Inkluderar alla samtalsfunktioner med klienter och enheter.

  • Arbetsplatslicens: Byggd för delad användning och gemensamma platser, telefoner och ATA:er. Begränsad till en enda enhet. Ej avsedd för en enskild användares samtalsbehov.

Flex 2.0-licenser är endast tillgängliga för partner som tidigare har undertecknat ett Flex 2.0-avtal före den 23 september 2020. För alla nya partner är endast Flex 3.0-licenser tillgängliga.

Tabell 1. Stationstyper för standard- och gemensamma platser

Flex 3.0-licenser

Flex 2.0-licenser

Professionell

Arbetsytor

Företag

Grundläggande

Arbetsyta

Beställning (CCW)

EA Webex Calling

Professionell

NU Webex Calling

EA Webex Calling

Företag

Grundläggande NU Calling

NU-samtal

Hantera (CH)

Professionell

Arbetsytor

Professionell

Grundläggande

Arbetsytor

Funktion

Flex 3.0-licenser

Flex 2.0-licenser

Professionell

Arbetsyta

Företag

Grundläggande

Arbetsyta

Alternativa nummer med distinkt ringsignal

Ja

Ja

Ja

Anonym samtalsavvisning

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Undantagen från inbrytning

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Vidarekoppling när de inte kan nås (kontinuitet för företag)

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Lampfält för Upptagen (övervakning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtalskoppling alltid

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Samtalskoppling upptagen

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtalskoppling inget svar

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Selektiv samtalskoppling

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Samtalshistorik

Ja

Ja

Ja

Parkera och återuppta samtal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtalsloggar med Ring med en klickning

Ja

Ja

Ja

Samtalsavisering

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Agent för samtalskö

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtalsinspelning

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Spela in samtal (användare) i Webex-appen och Skrivbordstelefon

Ja

Ja

Ja

Ring igen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samtalsretur

Ja

Ja

Ja

samtalskoppling

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Väntande samtal (för upp till fyra samtal)

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportall (användare)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ID för väntande samtal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Begränsning av anslutet linje-ID

Ja

Ja

Ja

Riktad samtalsbesvaring

Ja

Ja

Ja

Dirigerad samtalsbesvaring med inbrytning

Ja

Ja

Ja

Stör ej

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Verkställande

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Executive Assistant

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Anknytningsuppringning, variabellängd

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Funktionsåtkomstkoder

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hotell

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Hotellgäst

Ja

Ja

Ja

Inkommande inringar-ID (namn och nummer)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Inkommande fax till samtal

Ja

Ja

Ja

Mobilitet

Ja

Ja

Flera linjer

Ja

Ja

Ja

N-vägssamtal

Ja

Ja

Ja

Single Number Reach (Office Anywhere)

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Blockera uppringarens ID

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Personlig telefonkatalog

Ja

Ja

Ja

Prioritetsavisering

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Sekretess

Ja

Ja

Ja

Tryck för att prata

Ja

Ja

Ja

Selektivt godkännande av samtal

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Selektiv samtalsavvisning

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Ringning i följd

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Utseende för delat samtal

J (35)

J (35)

Samtidig ringning

Ja

Ja

Varningston för samtalsbryggning

Ja

Ja

Ja

Kortnummer 100

Ja

Ja

Ja

Stöd för T.38-fax

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3-vägssamtal

Ja

Ja (endast MPP-telefoner)

Ja

Ja

Ja (endast MPP-telefoner)

Avlyssning av samtal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Användarportaler

Ringa användar Portal

Användarhub

Ja

Ja

Ja

Video (punkt till punkt)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Visuell röstbrevlåda

Ja

Ja

Ja

Röstmeddelande

Konfigurera i Control Hub (administratörer)

Konfigurera i användarportalen (användare)

Ja

Ja

Ja

Virtuell linje

Ja


Se Användning av licens för dedikerad instans för användning av och prenumerationsinformation om licens för dedikerad Webex Calling-instans.

Webex Calling med Webex

Du kan skaffa Webex till din dator, mobila enhet eller webbläsare. Installera den på flera enheter och växla mellan dem utan problem eftersom appen automatiskt vet vilken enhet du använder. Ditt innehåll förblir synkroniserat eftersom allt lagras i molnet.

Klicka för att hämta Webex för Windows, Mac, iPhone, iPad och Android. Om du vill veta mer om Webex-appen och hur du konfigurerar den går du till Webex-appen.

Funktioner och tjänster på webbplatsen

Varje plats/plats tillhandahålls med ett standardpaket för grupptjänst enligt definitionen i följande tabell:

Tabell 2. Webbplatsfunktioner: Inkluderade och valfria (utan extra kostnad)

Inkluderade webbplatsfunktioner

Autosvar

Autentisering

Call Park-grupp

Hämta samtal

Samtalskö

Leverans av externt samtalslinje-ID

Personsökningsgrupp

Svarsgrupp

Avlyssningsgrupp

Avlyssning av samtal

Leverans av internt samtalslinje-ID

Väntemusik

Receptionistklient

Röstbrevlådegrupp

Röstbrevlåda