Med Control Hub kan du tilldela enheter till användare för personlig användning och sedan registrera enheterna i molnet.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832


När det gäller DECT-enheter är endast DECT-basenheter (inte DECT-handenheter) tillgängliga för tilldelning i Control Hub. När du har tilldelat en basenhet till en användare måste du manuellt parkoppla en DECT-handenhet till basenheten. Det finns mer information i Anslut handenheten till basstationen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Lägg till enhet.


 
Du kan även lägga till en telefon till en användare i användarens profil. Se hur i avsnittet Hantera en enhet för en användare.
2

Välj Befintlig användare, ange telefonens ägare (antingen en del av användarnamnet eller användarens riktiga namn), välj användaren från resultaten och klicka sedan på Nästa.

3

Välj enheten i listrutan och klicka på Nästa.

4

Välj ett av följande alternativ och klicka på Spara:

 • Med aktiveringskod – Välj det här alternativet om du vill generera en aktiveringskod som du kan dela med enhetens ägare. Den 16-siffriga aktiveringskoden måste anges manuellt på enheten.

   

  Flerplatformstelefoner måste ha en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att kunna visa aktiveringskodskärmen. Om telefonens inbyggda programvara behöver uppdateras kan du dirigera användarna till https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • Med MAC-adress – Välj det här alternativet om du känner till enhetens MAC-adress. En telefons MAC-adress måste vara en unik post. Om du anger en MAC-adress för en telefon som redan är registrerad eller anger fel nummer visas ett felmeddelande.

 

Det kan finnas begränsningar när tredjepartsenheter används.

Om du valde att generera en aktiveringskod för enheten men inte har använt koden än visas enhetens status som Aktiverar i den tilldelade användarens enhetsavsnitt och den huvudsakliga enhetslistan i Control Hub. Kom ihåg att det kan ta upp till 10 minuter innan enhetsstatusen uppdateras i Control Hub.

När personer är på jobbet samlas de på många olika platser, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. De flesta av dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco IP-telefon och klicka sedan på Nästa.

4

Välj enhetstypen i listrutan, välj om du vill registrera telefonen med en aktiveringskod eller en MAC-adress och klicka sedan på Nästa. Kom ihåg att om du väljer att registrera enheten med en aktiveringskod skickas koden via e-post till den utsedda administratören för platsen.

För Webex Calling kan du endast lägga till en delad telefon i en arbetsyta.

För Cisco IP-konferenstelefon 7832 kanske vissa funktionstangenter inte är tillgängliga. Om du behöver en fullständig uppsättning funktionstangenter rekommenderar vi att du tilldelar telefonen till en användare i stället.

5

Tilldela en plats och ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer) och klicka sedan på Spara. Du kan även tilldela en anknytning.

När personer är på jobbet samlas de på många olika arbetsytor, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj En annan Cisco Webex-enhet och klicka på Nästa.

Andra Cisco Webex-enheter inkluderar Cisco Webex Room- eller skrivbordsenhet, inklusive Cisco Webex Board.

4

Välj något av följande alternativ:

 • Fria samtal – Användare kan endast ringa Webex- eller Webex Session Initiation Protocol-samtal (SIP) med en SIP-adress (till exempel username@example.calls.webex.com).
 • Webex Calling – Utöver att kunna ringa och ta emot Webex- och SIP-samtal kan personer i denna arbetsyta använda enheten för att ringa och ta emot telefonsamtal inom Webex Calling-nummerplanen. Du kan till exempel ringa din kollega Giacomo Edwards genom att ringa hans telefonnummer 555-555-5555, hans anknytning 5555 eller hans SIP-adress gedwards@example.webex.com, men du kan även ringa din lokala pizzeria.
5

Tilldela en plats, ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer), en anknytning och klicka sedan på Spara.

6

Aktivera enheten med den angivna koden. Du kan kopiera, e-posta eller skriva ut aktiveringskoden.

Om du har flera enheter som du måste tilldela till användare och platser kan du fylla i en CSV-fil med den information som krävs och aktivera enheterna med ett par enkla steg.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter, klickar på Lägg till enhet och väljer om du lägger till enheten till en användare eller en plats.

2

Välj Importera/överför CSV-fil.

3

Välj något av följande alternativ:

 • Exportera användarattribut – Du kan få en lista med alla användare i organisationen och deras associerade attribut så att du inte behöver leta upp varje användare manuellt.
 • Hämta CSV-mall – Du kan använda en mall som vi har skapat och sedan ange information såsom användarnamn, typ (ange om det är en användare eller en plats), MAC-adresser och enhetsmodeller. Här är några saker att tänka på:
  • I kolumnen Användarnamn i CSV-filen ska du ange användarens e-postadress, inte användarens användar-ID eller namn. Du kan även infoga ett Platsnamn i den här kolumnen.

  • Vi rekommenderar att du begränsar antalet enheter till 1 000 per CSV-fil. Använd en till CSV-fil om du behöver lägga till fler än så.

  • Om du anger en plats som inte finns ännu skapas platsen automatiskt åt dig.

  • Om du lämnar MAC-adresskolumnen tom genereras en aktiveringskod som måste anges på enheten.

4

Om MAC-adressen har lämnats tom kan du välja vart aktiveringskoden ska skickas:

 • Ange en länk– Aktiveringskoden läggs till i en CSV-fil som du sedan kan hämta.
 • E-posta aktiveringskod – Om enheten är för en plats skickas aktiveringskoden till dig som administratör. Om enheten är för en användare e-postas aktiveringskoden till användaren.
5

Importera den ifyllda CSV-filen.

6

Klicka på Skicka in.

Du ser en statusuppdatering när enheter aktiveras.

 

Flerplattformsenheter måste köra en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att användare ska kunna ange aktiveringskoden på sin enhet. Det finns mer information om hur du uppgraderar telefonens inbyggda programvara i den här artikeln.

Du kan lägga till, ta bort, starta om, kontrollera aktiveringen eller skapa en ny aktiveringskod för de enheter som tilldelats användare inom din organisation. Detta kan vara användbart för att visa och hantera från användarskärmen, när det behövs.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och rulla ner till Enheter.

3

Lägg till en enhet till användaren genom att klicka på Lägg till enhet.


 
Om användaren redan är tilldelad till en enhet och du vill lägga till en annan enhet kan du klicka på -ikonen bredvid Enheter och sedan på Lägg till enhet.
4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten eller skapa en ny aktiveringskod för enheten, om tillämpligt. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

Enheter kan läggas till och hanteras direkt från en arbetsytas profil. Arbetsytenheter kan inkludera ATA-enheter, såsom faxmaskiner. Du kan också konfigurera en arbetsytenhet som en hotellvärd. Det finns mer information om hotell i Hotell i Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor.

2

Välj arbetsytan som du vill ändra och gå till panelen Enheter.

3

Klicka på Lägg till enhet för att lägga till en enhet.

4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten och göra det möjligt för enheten att användas som en hotellvärd. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

Du kan lägga till linjer till en användares primära enhet och ändra visningsordningen för linjerna. Detta kallas också för delad linjevisning, som gör det möjligt för användare att ta emot och ringa samtal till och från en annan användares anknytning med sin egen telefon. Ett exempel på detta är en Executive Assistant-användare som vill kunna ringa och ta emot samtal från chefens linje. Delad linjevisning kan också vara en annan instans av den primära användarens linje.

Den maximala konfigurationsgränsen är 35 enheter för varje användartelefonnummer, inklusive dator- eller mobilappsanvändning av användaren. Ytterligare linjer kan läggas till på en arbetsytas telefon, men en arbetsytas telefon kan inte läggas till som en delad linje.


Kortnummer som har lagts till av en användare till dennes MPP-telefon syns inte i Control Hub och kan skrivas över om en delad linje har konfigurerats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare eller Arbetsytor (beroende på var enheten som ska ändras är tilldelad).

2

Välj användaren eller arbetsytan som du vill ändra och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra de delade linjerna och bläddra till Telefonanvändare och inställningar.

De användare och platser som visas på telefonen visas i visningsordning.

4

Välj Konfigurera linjer för att lägga till eller ta bort användare eller platser från telefonen.

5

Klicka på -ikonen för att ta bort en linje.


 
Den primära användaren på linje 1 kan inte tas bort.
6

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad linjevisning.


 
Lägg till linjerna i den ordning som du vill att de ska visas i. Ändra ordningen för linjevisningen genom att ta bort och lägga till i listan i den ordning du vill att de ska visas i.
7

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.

Du kan konfigurera portarna på en ATA-enhet (analog telefonadapter) som tilldelats en användare i Control Hub. För närvarande är de två konfigurationerna för ATA-enheter tillgängliga för enheter med 2 portar och enheter med 24 portar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra.

4

Gå till Användare på den här enheten och klicka på Konfigurera portar.

5

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad portkonfiguration.

6

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.


 
Endast arbetsytor utan enheter visas i sökningen.
7

Om enheten kräver T.38-faxkomprimering markerar du rutan i T.38-kolumnen eller åsidosätter komprimeringsalternativ på användarnivå och klickar sedan på Spara.


 
En arbetsyta kan ha en ATA. Detta är användbart för faxmaskiner.

Du kan när som helst lägga till telefonnummer till skrivbords- och rumsenheter i din kundorganisation, vare sig du är mitt i en provperiod eller har övergått till en betald prenumeration.


Vi har ökat antalet telefonnummer som du kan lägga till i Control Hub från 250 till 1 000.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Nummer och klickar på Lägg till nummer.

2

Ange plats och nummertyp. Om du portar över nummer ska du ange både dina aktuella och nya faktureringsnummer.

3

Klicka sedan på Spara.

Du kan se en lista med PSTN-nummer som din organisation har beställt. Med den här informationen kan du se oanvända nummer som finns tillgängliga och de nummer som har beställts som snart blir tillgängliga.

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > PSTN-beställningar.

När du ansluter tillbehör (Headset/KEM:er) till en MPP-enhet visas de som en förteckningspost under fliken Enheter i Control Hub. I förteckningen över Control Hub-enheter kan du få mer info om tillbehörsmodell, status och vem som äger tillbehöret. När du väljer ett tillbehör kan ytterligare information erhållas, exempelvis serienummer och nuvarande programvaruversion. Fältet för tillbehörsstatus rapporteras som ”online” när tillbehöret är anslutet till MPP. Ett MPP-anslutet headset kommer automatiskt att uppgradera sin programvara med den senaste versionen från Enhetshanteringen.

Tabell 1. Kompatibla headset

Telefonmodell

Cisco Headset 520-serien

Cisco Headset 530-serien

Cisco Headset 560-serien

Cisco Headset 730-serien

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

RJ9 & RJ11

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 & RJ11

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6851/6861

Cisco IP-telefon 6871

USB

USB

USB

Cisco IP Conference Phone 7832/8832

Tabell 2. Kompatibla moduler för nyckelexpansion

Telefonmodell

KEM

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6861/6871

Cisco IP-telefon 6851

CP-68KEM-3PCC

Cisco IP Conference Phone 7832/8832