• Webex Contact Center platformu Salesforce, Google, Webex Deneyim Yönetimi ve Özel bağlayıcıları destekler.

 • Webex Contact Center 1.0 platformu Salesforce ve Özel bağlayıcıları destekler.


Google ccaı ve nuance bağlayıcıları yalnızca Unified CCE, paketlenmiş CCE, hcs-bilgi ve Webex CCE müşteriler karma özellik olarak bulunur.

Bir Salesforce Bağlayıcısı yapılandırma iki adımlı bir işlemdir.

1. Salesforce Bağlantılı Uygulama oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Bağlantılı Uygulamayı Webex Contact Center Salesforce Bağlayıcısı için Yapılandırma. Salesforce bağlantılı uygulama oluşturduktan sonra, sistem Istemci KIMLIĞINI (Salesforce üzerinde tüketici anahtarı olarak adlandırılır) ve özel anahtarı oluşturur.

2. Salesforce Bağlayıcısını aşağıda açıklandığı gibi yapılandırın:


Kuruluşunuz için en fazla beş adet Salesforce bağlayıcısı ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Salesforce hesabının Istemci KIMLIĞINE ve özel anahtarına sahip olduğunuzdan emin olun.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Salesforce kartında, ayarla veya daha fazla Ekle ' yi tıklayın .

3

Ad alanına, bağlayıcı için benzersiz bir ad girin.

4

ISTEMCI kimliği alanında, HIZMET istemci kimliğini girin.

5

E-posta kimliği alanına, Salesforce 'a bağlı olan uygulama kullanıcısının e-posta kimliğini girin.


 

Bu kullanıcının profilinin Salesforce Bağlantılı Uygulamaya erişimi olduğundan emin olun.

6

URL alanında, Salesforce yetkilendirme sunucusu için varsayılan URL 'yi görüntüleyebilirsiniz. Yetkilendirme sunucusu farklı bir URL 'de barındırılıyorsa bu alanı düzenleyebilirsiniz.


 

Daha fazla bilgi için, Salesforce belgelerindeki BIR JWT oluşturma ile ilgili bölümdeki AUD parametresine bakın.

7

Özel anahtar alanına, Salesforce 'A bağlı uygulamaya yüklenen dijital sertifikanın özel anahtarını girin.

8

Bağlayıcı ayrıntılarını kaydetmek için Bitti'ye ve ardından Kapat'a tıklayın.


 

Webex Contact Center, Salesforce Bağlantılı Uygulamaya bağlanıldığını doğrular. Bağlantı başarılıysa, kimlik bilgileri kaydedilir ve bir onay mesajı görüntülenir.

Bundan sonra yapacaklarınız

Bağlayıcıyı başarıyla kaydettikten sonra, kullanılabilir. Bu bağlayıcıyı akış Tasarımcısı veya kontrol komut dosyalarında kullanabilirsiniz.
 • Akış tasarımcısı hakkında daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda akan tasarımcı ile birlikte çalışma bölümünde bulunan HTTP istek ayarları bölümüne bakın.

 • Denetim komut dosyaları hakkında daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center 1,0 kurulum ve Admnistration kılavuzu ' nda çağrı denetim komut dosyalarıyla çalışma bölümünde değişken bloğu al bölümüne bakın.

Akış Tasarımcısı'ndaki metin okuma (TTS) özelliğini etkinleştirmek için bu bağlayıcıyı kullanın.

Kuruluşunuz için en fazla beş adet bağlayıcı ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Kimlik doğrulama anahtarını (JSON dosyası) indirdiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için Google belgelerine bakın.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Google bağlayıcı kartında, ayarla veya daha fazla Ekle ' yi tıklayın.

3

Ad alanına, bağlayıcı için benzersiz bir ad girin (örneğin, teklifler ve indirimler sayfası).

4

Kimlik doğrulama anahtarını karşıya yükle ' yi tıklatın.

5

Bağlayıcı ayrıntılarını kaydetmek için Bitti'ye ve ardından Kapat'a tıklayın.

Bundan sonra yapacaklarınız

Bağlayıcıyı başarıyla kaydettikten sonra, kullanılabilir. Akış tasarımcısındaki menü etkinliğini yapılandırmak için bu bağlayıcıyı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda akan tasarımcı ile çalışma bölümündeki menü bölümüne bakın.

Google Contact Center AI (Google CCAI) bağlayıcısı, kuruluşunuzun Google hizmetlerini kullanmak için Google Cloud Platform (GCP) hesabınız ile Cisco ürünü arasında bir güven ilişkisi kurmasını sağlar. Bu bağlayıcı, çağrı sırasında veya sanal temsilciyi kullanırken temsilcileri gerçek zamanlı yardım ile güçlendiran temsilci yanıtları özelliğini kullanır.

Başlamadan önce


 • Bu bağlayıcı, yalnızca Unified CCE, paketlenmiş CCE, hcs-CC ve Webex iletişim merkezi aı olan müşteriler Google bulut aboneliği tarafından destekli CCE.

 • Bir bağlayıcıyı yapılandırmadan önce tarayıcıda açılır pencere engelleyicisi 'ni devre dışı bırakmamasını sağlayın.

 • Google CCAı sağlayıcısını etkinleştirmeden önce, Google Setup Contact Center AI Tümleştiricinizin tamamlandığından emin olun.

 • Bağlayıcıyı yapılandırmak için gereken ayrıntılar için konu CCAM ekleme durum güncelleştirmesine sahip bir e-posta aldığından emin olun.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Google Contact Center AI kartında, ayarla veya daha fazla Ekle ' yi tıklayın.

Tarayıcıda yeni bir sekme açılır.
3

Google bulut platformuna erişmek için Google ile kimlik doğrulaması için Google ile oturum aç ' ı tıklayın.

Bir Google Cloud Oturum Açma iletişim kutusu görüntülenir.
4

Google CCAI projesini oluşturmak için kullandığınız KIMLIK ile Google 'da oturum açın.

5

Verilerinizi görüntüleme ve yönetme izinleri verin.

Başarıyla oturum açtığınızda, bir doğrulama mesajı görüntülenir.
6

Yeni Google Contact Center AI Bağlayıcısı sayfasında, bağlayıcınızın amacını tanımlayan bir ad girin.

7

Google bulut platformunda oluşturduğunuz açılır listeden Contact Center AI projesi ' ni seçin.

8

Cisco tarafından sağlanan proje adı açılır listesinden bir proje adı seçin. Proje adı, bir e-posta bildiriminde size iletilmiş olmalıdır. OEM olmayan bir müşterisiyseniz, açılır listeden uygulanamaz ' ı seçin.

9

Açılan listeden Google Cloud Service hesabını seçin. Google Cloud Service Hesabı ayrıntıları bir e-posta bildiriminde size iletilmiş olmalıdır.

10

Kaydet'e tıklayın.

11

Yeni bağlayıcıyı Google Contact Center AI kartında görüntülemek için Yenile ' yi tıklayın.

Bundan sonra yapacaklarınız

Özellikler sekmesinden CCAI'yı yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz . Iletişim MERKEZI AI yapılandırma.

Cisco Webex Experience Management bir müşteri deneyimi yönetimi (cem) platformudur. Platform, müşterilerinizin bakış açılarından ve kendi deneyimlerinin iş yaptığınız işletmenizi görmenizi sağlar.

Webex Experience Management bağlayıcısı:

 • Üs müşteri giriş yolculuü eşlemesi, metin analizi ve öngörüsel modelleme.

 • e-posta, SMS ve Interactive Voice Response (IVR) gibi farklı kanallarda alınan müşteri geri bildirimini kullanır.


Organizasyonunuz için yalnızca bir Webex Experience Management bağlayıcısı ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce

Hizmet hesabının kullanıcı adı ve API anahtarına sahip olduğunuzdan emin olun.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Webex Deneyim Yönetimi kartında Kurulum'a tıklayın.

3

Ad alanına, bağlayıcı için benzersiz bir ad girin (örneğin, anket geribildirimi).

4

Açıklama alanına, bağlayıcı için bir açıklama girin.

5

kullanıcı adı alanına, Webex Experience Management hesabı için kaydolduysanız aldığınız kullanıcı adını girin.

6

API anahtarı alanına, Webex Experience Management hesabı için kayıt yaptırdığınızda aldığınız API anahtarını girin.

7

Bağlayıcı ayrıntılarını kaydetmek için Bitti'ye ve ardından Kapat'a tıklayın.

Bundan sonra yapacaklarınız

Bağlayıcıyı başarıyla kaydettikten sonra, kullanılabilir. Akış tasarımcısındaki geri bildirim etkinliğini yapılandırmak için bu bağlayıcıyı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda akan tasarımcı ile çalışma bölümünde geri bildirim bölümüne bakın.

Bu bağlayıcı, uç noktanın kimliğini doğrulamanız gerektiğinde gereklidir. Akış tasarımcısında HTTP Istek etkinliğini yapılandırırken kimliği doğrulanmış uç noktası Değiştir düğmesini devre dışı bırakabilirsiniz.


Kuruluşunuz için en fazla 10 adet özel bağlayıcı ekleyebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Özel bağlayıcı kartında, ayarla veya daha fazla Ekle ' yi tıklayın.

3

Ad alanına, bağlayıcı için benzersiz bir ad girin (örneğin, bağlantı merkezi Bağlayıcısı).

4

Kimlik doğrulama türü aşağı açılır listesinden yetkilendirme türünü seçin.

Kullanılabilir türler şunlardır:

 • Temel Kimlik Doğrulama (varsayılan)

 • OAuth 2.0

5

Kaynak etki alanı URL 'si alanında, "https://" önekine sahip bir etki alanı adının URL 'sini girin.

6

Kimlik doğrulama türü OAuth 2,0 ise,

 1. Yetki türü açılır listesinde aşağıdaki izin türlerinden birini seçin:

  • İstemci Kimlik Bilgileri (varsayılan)

  • Parola Yetkisi

 2. ISTEMCI kimliği alanında, HIZMET istemci kimliğini girin.

 3. Istemci parolası alanına, istemci gizliliğini girin.

 4. Belirteç URL 'si alanına, yetkilendirme sunucusunun belirteç URL 'sini girin.

 5. Kapsam alanına, istemci kimlik bilgileri verme kapsamını girin.

7

Kimlik doğrulama türü temel kimlik doğrulama ise ve Izin türü parola verme ise,

 1. Kullanıcı adı alanına, hizmet hesabının kullanıcı adını girin.

 2. Parola alanına, hizmet hesabının parolasını girin.

 3. Doğrulama URL 'si alanında, Kullanıcı adını ve parolayı doğrulamak için URL 'yi girin.

8

Bağlayıcı ayrıntılarını kaydetmek için Bitti'ye ve ardından Kapat'a tıklayın.

Bundan sonra yapacaklarınız

Bağlayıcıyı başarıyla kaydettikten sonra, kullanılabilir. Bu bağlayıcıyı akış Tasarımcısı veya kontrol komut dosyalarında kullanabilirsiniz.
 • Akış tasarımcısı hakkında daha fazla bilgi için Cisco Webex Contact Center kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda akan tasarımcı ile birlikte çalışma bölümünde bulunan HTTP istek ayarları bölümüne bakın.

 • Denetim komut dosyaları hakkında daha fazla bilgi için, Cisco Webex Contact Center 1,0 kurulum ve yönetim kılavuzu ' nda çağrı denetim komut dosyalarıyla çalışma bölümünde değişken bloğu al bölümüne bakın.

1

https://admin.webex.com müşteri kuruluşunuza oturum açın ve hizmetler > Bağlantı Merkezi > bağlayıcılarına gidin .

2

Kartta görüntülenen bağlayıcı adına tıklayın.


 

Google Contact Center AI Bağlayıcısı kimlik doğrulama anahtarını yenilemek için, anahtarı Yenile ' yi tıklayın ve Google ile yeniden kimlik doğrulaması yapın. Tarayıcınızda açılır pencere engelleyicisi 'ni devre dışı bırakmamasını sağlayın.

3

Kimlik bilgileri bölümünde alanları düzenleyebilmeniz için öncelikle bir bağlayıcıyı devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırak ve onayı onayla.


 

Bir bağlayıcıyı devre dışı bıraktığınızda, kimlik bilgileri geçerliyse o anda yürütülmekte olan komut dosyaları bir süre çalışmayı sürdürebilir.

Bir bağlayıcıyı devre dışı bıraktıktan sonra, bağlayıcıyı yeniden etkinleştirebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
 • Alanları gerektiği gibi düzenleyin ve yeniden etkinleştir ' i tıklayın.


   
  • Bağlayıcı KIMLIĞINI değiştiremezsiniz.

  • Google Contact Center AI bağlayıcısını Google ile yeniden yapılandırmanız gerekir.

 • Bağlayıcıyı silmek için Sil'e tıklayın.


   

  Kendisiyle ilişkilendirilmiş bir CCAI yapılandırması varsa, Google Contact Center AI bağlayıcısını silemezsiniz.