Препоръчваме на администраторите партньори да се позоват на съответните документи, споменати тук, за да изпълнят успешно задачите, изброени по-долу:

Поръчване и обезпечаване

  • За да направите поръчка за Webex контактен център в Cisco Commerce Workspace (CCW), вижте Ръководството за поръчки Cisco Webex Contact Center и Ръководството за поръчки на Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center в страницата Ръководства за поръчки за сътрудничество на Cisco.

  • За да осигурите клиент на Webex контактен център за поръчка на CCW, вижте статията Създаване на поръчка на Webex контактен център за клиент .

  • За да настроите организация на клиенти за Webex контактен център, вижте статията Първи стъпки Webex контактния център .

Клиентско изживяване

Управление на потребители

Настройки на клиента

  • За да управлявате общите, защитните, гласовите, цифровите и настолните настройки в Webex контактен център, вижте статията Настройки на клиента.

Настройване на функции

Въпреки че администраторите на партньори могат да изпълнят първоначалната настройка на контактния център, препоръчваме администраторите и надзорниците на клиентите да бъдат обучени да изпълняват ежедневните задачи за управление на контактния център.

Групови операции в Webex контактен център

Надстройте от Webex Calling интегрирана платформа до гласова платформа за медийни услуги в реално време

Надстройте от наследени платформи до Webex контактен център