Doporučujeme, aby správci partnerů uvedli následující dokumenty, které zde následují, aby úspěšně provedli následující úkoly:

Objednání a zřízení

  • chcete-li na stránce Cisco Commerce Workspace umístit Webex objednávku centra kontaktů, vyhledejte informace v příručce Cisco Webex Contact Center objednání a aplikaci cisco projednávání plánu pružného objednání centra kontaktů cisco .

  • chcete-li vytvořit Webex tenanta centra kontaktů pro objednávku bez směru hodinových ručiček, vyhledejte informace v tématu vytvoření Webex centra kontaktů pro článek tohoto zákazníka .

  • chcete-li nastavit organizaci zákazníka pro Webex centra kontaktů, naleznete informace v centru začínáme s aplikací Webex.

Zkušenosti zákazníků

Správa uživatelů

Nastavení klienta

  • chcete-li spravovat obecné, bezpečnostní, hlasové, digitální a nastavení plochy v Webex centru kontaktů, viz článek nastavení tenanta.

Nastavení funkce

Ačkoli správci partnerů mohou provádět počáteční nastavení centra kontaktů, doporučujeme, aby byli správci a vedoucíi vyškoleni ke zpracování každodenních úkolů správy kontaktů.

Hromadné operace v centru Webex kontaktů

Upgrade z platformy Webex Calling Integrated platform na hlasovou platformu služby Media Time

Upgrade ze starších platforem na Webex centrum kontaktů