Vi anbefaler at partner administratorer refererer til de relevante dokumentene som nevnes her for å kunne utføre oppgavene som er oppført nedenfor:

Bestilling og klargjøring

Kunde opplevelse

Bruker administrasjon

Innstillinger for Tenant

  • Hvis du vil administrere generelle, sikkerhets-, tale-, digital-og skrive bords innstillinger i Webex Contact Center, kan du se artikkelen innstillinger for leietaker.

Konfigurere funksjoner

Selv om partner administratorer kan kjøre det første oppsettet av kontakt senteret, anbefaler vi at kunde administratorer og ledere blir kalibrert for å kjøre oppgavene for kontakt senter for dag til dag.

Masse operasjoner i Webex kontakt senter

Oppgrader fra Webex Calling integrert plattform til Real Time Media Service voice platform

Oppgrader fra eldre plattformer til Webex kontakt senter