Препоръчваме на администраторите партньори да се позоват на съответните документи, споменати тук, за успешно изпълнение на задачите, изброени по-долу:

Поръчване и обезпечаване

Управление на потребители

Настройки на наематели

Настройване на функции

Въпреки че администраторите партньори могат да изпълнят първоначалната настройка на контактния център, препоръчваме администраторите на клиенти и надзорните органи да бъдат обучени да изпълняват ежедневните задачи за управление на контактния център.

Насипни операции в контактния център Webex

Надстройка от Наследени платформи до контактен център Webex