Препоръчваме на администраторите партньори да се позовават на съответните документи, споменати тук, за да изпълняват успешно задачите, изброени по-долу:

Поръчване и обезпечаване

Управление на потребители

Настройки на клиента

Настройване на функции

Въпреки че администраторите партньори могат да изпълняват първоначалната настройка на контактния център, препоръчваме администраторите и супервайзорите на клиентите да бъдат обучени да изпълняват ежедневните задачи за управление на контактния център.

Насипни операции в контактния център Webex

Надстройте от наследени платформи до Webex контактен център