אנו ממליצים למנהלי מערכת שותפים לעיין במסמכים הרלוונטיים המוזכרים כאן כדי לבצע בהצלחה את המשימות המפורטות להלן:

הזמנה והקצאה

חווית לקוח

ניהול משתמשים

הגדרות דייר

  • כדי לנהל הגדרות כלליות, אבטחה, קול, דיגיטליות ושולחן עבודה ב- Webex Contact Center, עיין במאמר הגדרות דייר.

הגדרת תכונה

למרות שמנהלי שותפים יכולים לבצע את ההגדרה הראשונית של מרכז השירות, אנו ממליצים שמנהלי לקוחות ומפקחים יוכשרו לביצוע משימות הניהול היומיומיות של מרכז השירות.

פעולות בתפזורת במרכז הקשר Webex

שדרגו מפלטפורמה קלאסית לפלטפורמת הדור הבא

שדרג מפלטפורמות מדור קודם למרכז הקשר Webex