W celu pomyślnego wykonania poniższych zadań zaleca się, aby administratorzy partnerskie odwołują się do odpowiednich dokumentów wymienionych poniżej:

Zamawianie i konfiguracja

Zarządzanie użytkownikami

Ustawienia dzierżawcy

Konfigurowanie funkcji

Chociaż Administratorzy partnerskie mogą uruchomić instalację początkowego centrum kontaktów, zaleca się, aby administratorzy i przełożony klienci mogli przeszkoleni użytkownicy z codziennych zadań związanych z zarządzaniem centrum kontaktów

Operacje zbiorcze w Webex centrum kontaktów

Uaktualnienie ze starszych platform do Webex centrum kontaktów