Preporučujemo da administratori partnera pogledaju ovdje navedene relevantne dokumente kako bi uspješno izvršili zadatke navedene u nastavku:

Naručivanje i dodjela resursa

Korisničko iskustvo

Upravljanje korisnicima

Postavke klijenta

  • Upravljanje općim, sigurnosnim, glasovnim, digitalnim i postavkama radne površine u Webex Centru za kontakt potražite u članku Postavke klijenta.

Postavljanje značajke

Iako administratori partnera mogu izvršiti početno postavljanje centra za kontakt, preporučujemo da administratori i nadzornici klijenta budu osposobljeni za izvršavanje svakodnevnih zadataka upravljanja kontaktnim centrom.

Masovne operacije u Webex kontakt centru

Nadogradnja s klasične platforme na platformu Next Generation

  • Za nadogradnju s klasične platforme na platformu Next Generation pogledajte članak Nadogradnja s klasične platforme na platformu Next Generation.

Nadogradnja s naslijeđenih platformi na Webex kontakt centar