Vi anbefaler at partner administratorer refererer til de relevante dokumentene som nevnes her for å kunne utføre oppgavene som er oppført nedenfor:

Bestilling og klargjøring

Bruker administrasjon

Innstillinger for Tenant

Konfigurere funksjoner

Selv om partner administratorer kan kjøre det første oppsettet av kontakt senteret, anbefaler vi at kunde administratorer og ledere blir kalibrert for å kjøre oppgavene for kontakt senter for dag til dag.

Masse operasjoner i Webex kontakt senter

Oppgrader fra eldre plattformer til Webex kontakt senter