Vytváření a správa automatických telefonických řízení

Ujistěte se, že jsou hovory zodpovězeny a že jsou uspokojeny potřeby volajících. Můžete přidávat pozdravy, nastavovat nabídky a směrovat hovory do služby pro příjem, lovecký soubor, hlasové schránky nebo skutečné osoby. Můžete vytvořit 24hodinový plán nebo poskytnout různé možnosti, když je vaše firma otevřená nebo zavřená.

Informace o vytváření a správě automatických telefonických služeb najdete v tématu Správa automatických telefonických služeb v centru Cisco Webex Control Hub.

Založení huntové skupiny

Skupiny lovu mohou směrovat příchozí hovory do skupiny uživatelů nebo pracovních prostorů. Můžete dokonce nakonfigurovat vzor tak, aby směroval do celé skupiny.

Další informace o tom, jak vytvořit hunt group, naleznete v tématu Hunt Groups v Cisco Webex Control Hub.

Vytvoření recepčního klienta

Pomozte podpořit potřeby vašich pracovníků v přední kanceláři. Uživatele můžete nastavit jako telefonické obsluhy, aby mohli sledovat všechny příchozí hovory určitým lidem ve vaší organizaci.

Informace o nastavení a zobrazení klientů recepčních naleznete v tématu Recepční klienti v centru Cisco Webex Control Hub.

Konfigurace stránkovací skupiny

Stránkování skupiny umožňuje uživateli umístit jednosměrný hovor nebo stránku skupiny až 75 cílovým uživatelům a pracovním prostorům vytočením čísla nebo rozšíření přiřazeného konkrétní skupině stránkování.

Informace o nastavení a úpravách skupin stránkování najdete v tématu Konfigurace stránkovací skupiny v centru Cisco Webex Control Hub.

Vytvoření fronty volání

Frontu hovorů můžete nastavit tak, aby když hovory zákazníků nemohly být zodpovězeny, byly jim poskytnuty automatické odpovědi, komfortní zprávy a hudba, dokud někdo nebude moci přijmout jejich hovor.

Další informace o nastavení a správě fronty hovorů najdete v tématu Správa front hovorů v centru Cisco Webex Control Hub.

Nastavení vyzvednutí hovoru

Týmovou práci a spolupráci můžete vylepšit vytvořením skupiny vyzvednutí hovorů, aby uživatelé mohli vzájemně přijímat hovory. Když přidáte uživatele do skupiny vyzvednutí hovorů a člen skupiny je pryč nebo zaneprázdněn, může jiný člen přijmout jejich hovory.

Informace o tom, jak nastavit skupinu vyzvednutí hovorů, naleznete v tématu Vyzvednutí volání v centru Cisco Webex Control Hub.

Nastavit Call Park

Call park umožňuje definované skupině uživatelů zaparkovat hovory proti ostatním dostupným členům skupiny call park. Zaparkované hovory mohou zachytit ostatní členové skupiny na svém telefonu.

Další informace o nastavení call parku naleznete v tématu Call Park v centru Cisco Webex Control Hub.

Jak umožnit uživatelům vynucený přístup k telefonním hovorům jiných uživatelů

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé avyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání , přejděte do Rozšířené nastavení volání a pak vyberteBarge In.

3

Zapněte příkaz Barge In, zvolte, zda má telefon přehrávat zvuk, když někdo zavolá, a klikněte na Uložit.

Zapnutí hotelování pro uživatele

Povolení hotelingu pro uživatele mu umožňuje pracovat v jiném prostoru při zachování funkčnosti a funkcí jejich hlavního stolního telefonu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volat , zvolteUpřesnit nastavení volání aklikněte na Hoteling.

3

Zapněte hotelinga klikněte na Uložit .

Zabránit někomu v monitorování stavu řádku uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé avyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volat a pak přejděte na Ochranaosobních údajů.

3

Pro tohoto uživatele zvolte příslušná nastavení ochrany osobních údajů automatického telefonického systému.

4

Zaškrtněte políčko Povolit ochranu osobních údajů. Pak se můžete rozhodnout, zda chcete blokovat všechny tak, že ponecháte pole Hledat podle jména prázdné nebo zvolíte, kdo může sledovat stav řádku tohoto uživatele.

Pomocí výše uvedeného výkonného příkladu byste hledali jméno jejich administrativního asistenta.

5

Klikněte na položku Uložit.

Povolit uživateli zobrazit stav linky na telefonu někoho jiného nebo v rozšíření Call Park

Maximální počet monitorovaných linek je 50, ale měli byste zvážit šířku pásma. Maximum může být také určeno počtem tlačítek na lince v telefonu uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé avyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání , zvolteUpřesnit nastavení volání a přejděte naMonitorování .

3

Vyberte si z následujících možností:

  • Přidat sledovanou linku
  • Přidat linku pro parkování hovorů
4

Vyberte, zda má být tento uživatel upozorněn na zaparkované hovory, vyhledejte osobu nebo zavolejte do parku, který má být monitorován, a klikněte na Uložit.


 

Seznam sledovaných řádků v Ovládacím centru odpovídá pořadí sledovaných řádků, které se zobrazují na zařízení uživatele. Seznam sledovaných řádků můžete kdykoli znovu objednat.