Opret og administrer automatiske omstillinger

Sørg for, at opkald besvares, og at opkalderens behov imødekommes. Du kan tilføje hilsner, opsætte menuer og dirigere opkald til en svarservice, en viderestillingsgruppe, en telefonsvarer eller en virkelig person. Du kan oprette en 24-timers tidsplan eller give forskellige valgmuligheder for hvornår din virksomhed er åben eller lukket.

For oplysninger om hvordan du opretter og administrerer automatiske omstillinger, se Administrer automatiske omstillinger i Cisco Webex Control Hub.

Opsæt en viderestillingsgruppe

Viderestillingsgrupper kan dirigere indgående opkald til en gruppe brugere eller arbejdsområder. Du kan endda konfigurere et mønster til at dirigere til en hel gruppe.

Yderligere oplysninger om, hvordan du opsætter en viderestillingsgruppe, finder du under Viderestillingsgrupper i Cisco Webex Control Hub.

Opret en receptionistklient

Hjælp med at understøtte dit personales behov i forkontoret. Du kan opsætte brugere som telefonomstillinger, så de kan screene alle indgående opkald til visse personer i din organisation.

For oplysninger om, hvordan du opsætter og ser dine receptionistklienter, se Receptionistklienter i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurer en paging-gruppe

Funktionen Gruppe-paging giver brugeren mulighed for at foretage et envejsopkald eller gruppe-paging til op til 75 målbrugere og arbejdsområder ved at ringe til et nummer eller et lokalnummer, der er tildelt en bestemt paging-gruppe.

For oplysninger om, hvordan du opsætter og redigerer paging-grupper, se Konfigurer en paging-gruppe i Cisco Webex Control Hub.

Opret en opkaldskø

Du kan opsætte en opkaldskø, således at når kunders opkald ikke kan besvares, afspilles der automatisk et svar, beroligende beskeder og musik i venteposition, indtil nogen kan besvare deres opkald.

Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og administrerer en opkaldskø, finder du under Administrer af opkaldskøer i Cisco Webex Control Hub.

Opsæt opkaldsbesvarelse

Du kan forbedre teamwork og samarbejde ved at oprette en opkaldsbesvarelsesgruppe, så brugere kan besvare hinandens opkald. Når du føjer brugere til en opkaldsbesvarelsesgruppe og et gruppemedlem ikke er til stede eller er optaget, så kan et andet medlem besvare deres opkald.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du opsætter en opkaldsbesvarelsesgruppe i Opkaldsbesvarelse i Cisco Webex Control Hub.

Opsæt parkering af opkald

Parkering af opkald tillader en defineret gruppe af brugere at parkere opkald hos andre tilgængelige medlemmer af en gruppe for parkering af opkald. Parkerede opkald kan besvares af andre medlemmer af gruppen på deres telefon.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du opsætter parkering af opkald i Parkering af opkald i Cisco Webex Control Hub.

Giv brugere mulighed for at bryde ind i andre personers opkald

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere og derefter vælge den bruger, du vil modificere.

2

Vælg Opkald, gå til Avancerede opkaldsindstillinger, og vælg derefter Bryd ind.

3

Slå Bryd ind til, vælg, om telefonen skal afspille en lyd, når nogen bryder ind i et opkald, og klik derefter på Gem.

Slå aktivitetsbaserede kontorer til for en bruger

Aktivering af aktivitetsbaseret kontor giver en bruger mulighed for at arbejde et andet sted, mens de bevarer funktionerne fra deres fastnettelefon.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og derefter vælge den bruger, du vil modificere.

2

Vælg Opkald, vælg Avancerede opkaldsindstillinger, og klik på Aktivitetsbaseret kontor.

3

Slå Aktivitetsbaseret kontor til, og klik derefter på Gem.

Forhindr, at en person overvåger en brugers linjestatus

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere og vælge den bruger, du vil modificere.

2

Vælg Opkald, og gå derefter til Databeskyttelse.

3

Vælg de passende indstillinger for Databeskyttelse ved automatisk omstilling for denne bruger.

4

Markér afkrydsningsfeltet Aktivér databeskyttelse. Du kan derefter beslutte, om du vil blokere alle ved at efterlade feltet Søg efter brugere via tomt navnefelt, eller vælge, hvem der kan overvåge denne brugers linjestatus.

Ved hjælp af ovenstående eksempel skal du søge efter navnet på deres administrative assistent.

5

Klik på Gem.

Tillad en bruger at se linjestatus på en andens telefon eller på et lokalnummer til parkering af opkald

Det maksimale antal overvågede linjer er 50, men du skal overveje båndbredde. Det maksimale antal kan også bestemmes af antallet af linjeknapper på brugerens telefon.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere og vælge den bruger, du vil modificere.

2

Vælg Opkald, vælg Avancerede opkaldsindstillinger, og gå derefter til Overvågning.

3

Vælg en af følgende muligheder:

  • Tilføj overvåget linje
  • Tilføj lokalnummer til parkering af opkald
4

Vælg, om du ønsker at underrette denne bruger om parkerede opkald, søg derefter efter den person eller det lokalnummer til parkering af opkald, der skal overvåges, og klik så på Gem.


 

Listen over overvågede linjer i Control Hub svarer til den rækkefølge af overvågede linjer, der vises på brugerens enhed. Du kan altid ændre rækkefølgen af listen over overvågede linjer.