Skapa och hantera autosvar

Se till att samtal besvaras och att personer som ringer får sina behov uppfyllda. Du kan lägga till hälsningar, konfigurera menyer och dirigera samtal till en svarstjänst, en sökgrupp, en röstbrevlåda eller en riktig person. Du kan skapa ett 24-timmarsschema eller tillhandahålla olika alternativ när ditt företag är öppet eller stängt.

Det finns mer information om hur du skapar och hanterar automatiska deltagare i Hantera autosvar i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera en sökgrupp

Sökgrupper kan dirigera inkommande samtal till en grupp av användare eller arbetsytor. Du kan till och med konfigurera ett mönster för att dirigera till en hel grupp.

Det finns mer information om hur du konfigurerar en sökgrupp i Sökgrupper i Cisco Webex Control Hub.

Skapa en receptionistklient

Hjälp till att uppfylla kontorspersonalens behov. Du kan konfigurera användare som telefonassistenter så att de kan kolla alla inkommande samtal till vissa personer inom din organisation.

Mer information om hur du konfigurerar och visar dina receptionistklienter finns i Receptionistklienter i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera en personsökningsgrupp

Med gruppersonsökning kan en användare göra ett enkelriktat samtal eller gruppersonsökning till upp till 75 målanvändare och arbetsytor genom att ringa ett nummer eller en anknytning som tilldelats en specifik personsökningsgrupp.

Det finns mer information om hur du konfigurerar och redigerar personsökningsgrupper i Konfigurera en personsökningsgrupp i Cisco Webex Control Hub.

Skapa en samtalskö

Du kan konfigurera en samtalskö så att kunder vars samtal inte kan besvaras hör ett automatiskt svar, lugnande meddelanden och musik tills någon kan besvara samtalet.

Mer information om hur du konfigurerar och hanterar en samtalskö finns i Hantera samtalsköer i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera hur samtal ska besvaras

Du kan förbättra samarbetet i dina team genom att skapa en samtalssvarsgrupp så att användare kan besvara andras samtal. När du lägger till användare i en samtalssvarsgrupp och en gruppmedlem är borta eller upptagen kan en annan medlem svara på samtalet.

Mer information om hur du konfigurerar en samtalssvarsgrupp finns i Besvara samtal i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera samtalsparkering

Med samtalsparkering kan en definierad grupp av användare parkera samtal mot andra tillgängliga medlemmar i en samtalsparkeringsgrupp. Parkerade samtal kan besvaras av andra gruppmedlemmar på deras telefon.

Det finns mer information om hur du konfigurerar samtalsparkering i Samtalsparkering i Cisco Webex Control Hub.

Tillåt användare att bryta sig in på andra personers telefonsamtal

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal, gå till Avancerade samtalsinställningar och välj Bryta in.

3

Aktivera Bryta in, välj om telefonen ska spela upp ett ljud när någon bryter in i ett samtal och klicka sedan på Spara.

Aktivera Hotell för en användare

När du aktiverar hotell för en användare får de möjlighet att arbeta i ett annat utrymme samtidigt som de behåller funktionaliteten och funktionerna i sin huvudsakliga skrivbordstelefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och klicka på Hotell.

3

Aktivera Hotell och klicka på Spara.

Förhindra att någon övervakar en användares linjestatus

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och gå till Sekretess.

3

Välj lämpliga inställningar för autosvarssekretess för den här användaren.

4

Markera kryssrutan Aktivera sekretess. Du kan då bestämma om du vill blockera alla genom att lämna fältet Sök användare efter namn tomt eller välja vem som ska kunna övervaka användarens linjestatus.

Med det verkställande exemplet ovan söker du efter namnet på deras administrativa assistent.

5

Klicka på Spara.

Låt en användare se linjestatusen på någon annans telefon eller via en samtalsparkeringsanknytning

Det maximala antalet övervakade linjer är 50, men du bör tänka på bandbredden. Maxantalet kan även bestämmas av antalet linjeknappar på användarens telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och gå till Övervakning.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till övervakad linje
  • Lägg till samtalsparkeringsanknytning
4

Välj om du vill att användaren ska få aviseringar om parkerade samtal, sök efter personen eller samtalsparkeringsanknytningen som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan med övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen för övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan ändra ordningen på listan med övervakade linjer när som helst.