עם Webex Calling, קיימות שלוש אפשרויות רישיון זמינות, מקצועי, Standard, וסביבת עבודה.

 • רישיון מקצועי (משתמש): נבנה עבור צרכי ההתקשרות של משתמש בודד. הרישיון המקצועי למשתמש כולל תמיכה בלקוחות רכים, כולל יישום Webex. תא קולי של קו וירטואלי וקבוצה זכאים ליחס של 1:1 לכל רישיון מקצועי.
 • רישיון מקצועי (סביבת עבודה): נבנה עבור צרכי שיחות בסביבת עבודה. סביבת העבודה תומכת בנקודות קצה של המכשיר בלבד.


   
  הרישיון המקצועי (סביבת עבודה) אינו ישים עבור מופע ייעודי.
 • רישיון סטנדרטי (משתמש בלבד): נבנה עבור צורכי השיחות של משתמש בודד כמשתמש טלפוניה מזדמן.

   
  משתמש מורשה סטנדרטי יכול להיות גם מכשיר פיזי (מכשיר שיתוף פעולה של Cisco, טלפון Cisco, ATA או מכשיר צד שלישי) או לקוח רך (יישום Webex, שולחן עבודה, טאבלט, נייד), אבל לא את שניהם.

   
  סוג הרישיון הסטנדרטי חל כעת על ארצות הברית. זמינות הרישיון הסטנדרטי עבור אזורים אחרים מתבצעת בשלבים.
 • רישיון סביבת עבודה (סביבת עבודה בלבד): מיועד לשימוש משותף ומיקומים של אזור משותף, טלפונים של Cisco ו-ATA. מוגבל למכשיר יחיד. לא מיועד לענות על צורכי השיחות של משתמש בודד.

  התכונות הבאות אינן רשימה מקיפה של יכולות של שירות Webex Calling.

תכונהקישור משתמשמקצועי (משתמש)מקצועי (סביבת עבודה)רגילסביבת עבודה
זכאות לספירת מכשירים 5 5 1 (מכשיר או לקוח רך) 1
לקוחות רכים (יישום Webex, שולחן עבודה, נייד, טאבלט) Y N Y (אם משתמשים בלקוחות רכים) N
קווים משותפים Y ‏(35) Y ‏(35) N N
קווים מרובים Y Y Y Y
קו וירטואלי (יחס 1:1 לרישיון Pro) Y Y N N
משתמש כיסא חם Y N Y N

מכשיר כיסא חם (88xx, 98xxRoomOS)

N Y

 
שולחן עבודה חם אינו נתמך עבור סביבת עבודה עם מכשירים מרובים.
N Y
דואר קולי

קבע תצורה

Y Y Y N
שילוב Microsoft Teams Y N Y N
הקלטת שיחות Y Y N N
שותף להקלטת שיחות $ $ N N
Webex Go $ N N N
מפעיל נייד Webex Go $ N N N
זימון Y Y Y Y
נוודי E911 (ארה"ב בלבד) Y Y Y Y
שיחות ועידה (N-Way) עד 6 Y Y Y N
שיחות ועידה (3-Way) Y Y Y Y
פורטלי משתמשים

רכזת משתמש

Y N Y N
ניטור (BLF) Y Y Y Y
מוזיקה בהמתנה Y Y Y Y
דואר קולי חזותי Y N Y N
מסוף עוזר $ N N N
מספרים חלופיים עם צלצול ייחודי Y Y Y N
שפת הכרזה Y Y Y N
דחיית שיחות אנונימיות קבע תצורה Y Y Y N
פטור מהתפרצות קבע תצורה Y Y Y N
יומני שיחות בסיסיים Y Y Y Y
הודעות טקסט עסקיות $ N $ N
חסימת שיחות Y N Y N
צליל אזהרה של גשר שיחה Y Y Y N
הפניית שיחות - תמיד

קבע תצורה

Y Y Y Y
הפניית שיחות במצב חוסר נגישות (המשכיות עסקית) קבע תצורה Y Y Y Y
הפניית שיחות - תפוס קבע תצורה Y Y Y Y

הפניית שיחות - אין מענה

קבע תצורה

Y Y Y Y
הפניית שיחות סלקטיבית קבע תצורה Y N Y N

היסטוריית שיחות

Y Y Y Y

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

Y Y Y Y
קליטת שיחה Y Y Y Y
חסימת מסירת מזהה קו שיחה Y Y Y N

הודעה על שיחה

קבע תצורה Y Y Y N
תור שיחות בסיסי של חוויית לקוח Y Y N Y

חיוג חוזר של שיחה וחזרה

Y Y Y Y

העברת שיחות

Y Y Y Y

שיחה ממתינה

Y Y Y Y

מזהה מתקשר

Y Y Y

Y

חסימת מסירת מזהה קו להתקשרות Y Y Y N
אזור זמן של התקשרות Y Y Y Y
אפשרויות דחיסה Y Y Y Y

הגבלת מזהה של קו מחובר

Y N Y

N

מענה לשיחות מופנות

Y Y Y

N

נא לא להפריע

קבע תצורה

Y Y Y

Y

מספר שיחה חוזרת לשעת חירום Y Y Y Y

מנהל בכיר

קבע תצורה Y N N

N

עוזר למנהל בכיר קבע תצורה Y N N

N

חיוג שלוחה, אורך משתנה

Y Y Y

Y

מסירת מזהה קו להתקשרות - חיצוני Y Y Y Y
העברת הודעות בפקס נכנסת Y Y Y N
העברת הודעות פקס דיגיטלית $ $ $ $
התראות מסה (שידור לקבוצה) $ $ $ $

קודי גישה לתכונות

Y Y Y

Y

עבודה בשיטת "הכיסא החם"

קבע תצורה Y Y Y

Y

אורח "כיסא חם"

Y N Y

N

הרשאות שיחה נכנסת Y Y Y Y
מסירת מזהה קו להתקשרות - פנימי Y Y Y Y

Single Number Reach (משרד בכל מקום)

קבע תצורה Y Y Y

N

חסימת מזהה מתקשר בשיחה יוצאת

קבע תצורה

Y Y Y

N

הרשאות שיחה יוצאת Y Y Y Y
רשימת אנשי קשר ארגוניים Y Y Y Y
רשימת אנשי קשר של קבוצה Y N Y N

רשימת אנשי קשר אישיים

Y N Y

N

התראת עדיפות קבע תצורה Y Y Y

N

פרטיות ניתוב אוטומטי

Y Y Y

N

לחיצה לדיבור

Y Y Y

N

לוחות זמנים מוגדרים על-ידי המשתמש Y N Y N

קבלת שיחות סלקטיבית

קבע תצורה Y Y Y

N

דחיית שיחות סלקטיבית

קבע תצורה Y Y Y

N

הפניית שיחות סלקטיבית Y Y Y N
צלצול רציף קבע תצורה Y Y Y

N

צלצול בו-זמני Y Y Y

N

וידאו (מנקודה לנקודה)

Y Y Y

Y


 
התכונות הבאות אינן נתמכות על-ידי Webex for Government: הקלטת שיחות, שותף להקלטת שיחות, Webex Go, מפעיל נייד Webex Go, מסוף נלווה, הודעות טקסט עסקיות והודעות פקס דיגיטליות.

 

לקבלת פרטי השימוש והמינוי של רישיון המופע הייעודי של Webex Calling, ראה שימוש ברישיון מופע ייעודי.


 
שירותי שיחות הופכים ללא זמינים עבור משתמשים שמפעילים גרסאות Webex Calling 44.3 או מוקדמות יותר.

Webex Calling עם Webex

באפשרותך להשיג את Webex עבור המחשב, המכשיר הנייד או דפדפן האינטרנט שלך. התקן אותו במכשירים מרובים ועבור ביניהם בקלילות מכיוון שהיישום יודע באופן אוטומטי באיזה מכשיר אתה משתמש. התוכן שלך נשאר מסונכרן מכיוון שהכל מאוחסן בענן.

לחץ כדי להוריד את Webex עבור Windows,‏ Mac‏, iPhone‏, iPad ו-Android. כדי לקבל מידע נוסף על יישום Webex וכיצד להגדיר אותו, בקר ביישום Webex.

תכונות ושירותים של מיקום

כל מיקום מוקצה עם חבילה סטנדרטית של שירותים קבוצתיים כפי שהוגדרו בטבלה הבאה:

טבלה 1. תכונות מיקום: כלול ואופציונלי (ללא עלות נוספת)

תכונות מיקום כלולות

ניתוב אוטומטי

מענה לשיחות

פורטל קולי

תור שיחות (נציגים המבוססים על רישיון משתמש)

רשת DECT

קבוצת דואר קולי
קבוצת גישושפורטל Single Number Reachמאגר הודעות

שלוחת חניית שיחות

זימון קבוצה

יירוט מיקום

קבוצת חניית שיחות

שלוחות וירטואליות

מוזיקה בהמתנה