Virtuele operators maken en beheren

Zorg ervoor dat gesprekken worden beantwoord en dat aan de behoeften van de bellers wordt voldaan. U kunt begroetingen toevoegen, menu's instellen en gesprekken omleiden naar een antwoordservice, Hunt-groep, voicemailvak of een echte persoon. U kunt een 24-uursplanning maken of verschillende opties bieden wanneer uw bedrijf geopend of gesloten is.

Zie Virtuele operators beheren in Cisco Webex Control Hub voor informatie over het maken en beheren van virtuele operators.

Een Hunt-groep instellen

Hunt-groepen kunnen binnenkomende gesprekken omleiden naar een groep gebruikers of werkplekken. U kunt zelfs een patroon configureren om naar een hele groep te routeren.

Zie Hunt-groepen in Cisco Webex Control Hub voor meer informatie over het instellen van een Hunt-groep.

Een client van de receptionist maken

Ondersteun de behoeften van uw frontoffice-personeel. U kunt gebruikers instellen als telefoniste, zodat ze alle binnenkomende gesprekken naar bepaalde mensen binnen uw organisatie kunnen screenen.

Zie Clients van receptionisten in Cisco Webex Control Hub voor informatie over het instellen en weergeven van uw clients van receptionisten.

Een paginggroep configureren

Met groepspaging kan een gebruiker een eenrichtingsgesprek of een groepspage opzetten met maximaal 75 doelgebruikers en werkplekken door een nummer of toestel te bellen dat aan een specifieke paginggroep is toegewezen.

Zie Een paginggroep configureren in Cisco Webex Control Hub voor informatie over het instellen en bewerken van paginggroepen.

Een gesprekswachtrij maken

U kunt een gesprekswachtrij zo instellen dat wanneer gesprekken van klanten niet kunnen worden beantwoord, ze een automatisch antwoord, wachtberichten en muziek tijdens wachtstand krijgen totdat iemand het gesprek kan beantwoorden.

Zie Gesprekswachtrijen beheren in Cisco Webex Control Hub voor meer informatie over het instellen en beheren van een gesprekswachtrij.

Gesprek aannemen instellen

U kunt teamwerk en samenwerking bevorderen door een groep voor aangenomen gesprekken te maken zodat gebruikers elkaars gesprekken kunnen beantwoorden. Wanneer u gebruikers toevoegt aan een groep voor aangenomen gesprekken en een groepslid afwezig of bezet is, kan een ander lid het gesprek beantwoorden.

Zie Gesprek aannemen in Cisco Webex Control Hub voor informatie over het instellen van een groep voor aangenomen gesprekken.

Gesprek parkeren instellen

Met Gesprek parkeren kan een gedefinieerde groep gebruikers gesprekken parkeren voor andere beschikbare leden van een groep voor geparkeerde gesprekken. Geparkeerde gesprekken kunnen door andere leden van de groep op hun telefoon worden beantwoord.

Zie Gesprek parkeren in Cisco Webex Control Hub voor informatie over het instellen van Gesprek parkeren.

Gebruikers toestaan in te breken in een telefoongesprek van andere mensen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, ga naar Geavanceerde gespreksinstellingen en selecteer vervolgens Inbreken.

3

Schakel Inbreken in, kies of u wilt dat de telefoon een geluid afspeelt wanneer iemand inbreekt in een gesprek en klik vervolgens op Opslaan.

Hoteling inschakelen voor een gebruiker

Als u hoteling inschakelt voor gebruikers, hebben ze de flexibiliteit om in een andere ruimte te werken terwijl ze de functionaliteit en functies van hun hoofdbureautelefoon behouden.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, kies Geavanceerde gespreksinstellingen en klik op Hoteling.

3

Schakel Hoteling in en klik vervolgens op Opslaan.

Voorkomen dat iemand de lijnstatus van een gebruiker controleert

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen en ga vervolgens naar Privacy.

3

Kies de juiste instellingen voor Privacy van virtuele operator voor deze gebruiker.

4

Schakel het selectievakje Privacy inschakelen in. U kunt dan beslissen of u iedereen wilt blokkeren door het veld Gebruiker op naam zoeken leeg te laten of u kunt kiezen wie de lijnstatus van deze gebruiker kan controleren.

In het bovenstaande voorbeeld van de leidinggevende zoekt u naar de naam van de assistent van die manager.

5

Klik op Opslaan.

Een gebruiker toestaan om de lijnstatus op de telefoon van iemand anders of op een toestel voor geparkeerde gesprekken te bekijken

Het maximale aantal bewaakte lijnen is 50, maar u moet rekening houden met bandbreedte. Het maximum kan ook worden bepaald door het aantal lijnknoppen op de telefoon van de gebruiker.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, kies Geavanceerde gespreksinstellingen en ga vervolgens naar Bewaking.

3

U kunt kiezen uit de volgende:

  • Bewaakte lijn toevoegen
  • Toestel voor geparkeerde gesprekken toevoegen
4

Kies of u wilt dat deze gebruiker een melding krijgt van geparkeerde gesprekken, zoek de persoon of het toestel voor geparkeerde gesprekken om te bewaken en klik vervolgens op Opslaan.


 

De lijst met bewaakte lijnen in Control Hub komt overeen met de volgorde van de bewaakte lijnen die worden weergegeven op het apparaat van de gebruiker. U kunt de lijst met bewaakte lijnen op elk gewenst moment opnieuw ordenen.