Välj när uppringare ska skickas till röstbrevlådan

Du kan ange när du vill skicka inringare till din röstbrevlåda. Du vill kanske till exempel skicka alla samtal till röstbrevlådan när du vet att du kommer att vara borta från kontoret och inte ta några telefonsamtal.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Välj när röstbrevlådan ska vara aktiv:

 • Alltid
 • Vid upptaget

   

  Inkommande samtal dirigeras inte till röstbrevlådan när väntande samtal är aktiverat.

 • Vid inget svar
5

Klicka på Spara.

Välj var du vill spara dina röstbrevlåda och faxmeddelanden

Du kan välja var du vill lagra dina röst meddelanden och faxmeddelanden– i användarportalen för samtal eller till en angiven e-postadress som en .tiff-fil.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Använd rullgardingsmenyn bredvid Meddelandelagring för att välja var du vill lagra dina meddelanden:

 • Använd systemets postlåda
 • Använd extern postlåda– Med det här alternativet anger du e-postadressen för att skicka dina röstbrevlåda och faxmeddelanden. Om du väljer det här alternativet är inte längre röstmeddelanden och faxmeddelanden tillgängliga i användarportalenRinga.

 

Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt om röstbrevlådan är inaktiverad.

5

Aktivera indikatorn för väntande meddelanden för ditt skrivbordstelefon genom att markera rutan bredvid Använd indikatorn för väntande telefonnummer på din Cisco IP-telefon.

6

Klicka på Spara.

Aktivera aviseringar via röstbrevlåda

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Växla mellan aviseringar .

5

För att ta emot aviseringar via sms väljer du Meddela mig via sms när nya röst brev låde meddelanden tas emot.

Om det här alternativet har valts anger du telefonnumret och tjänsteleverantören.

6

För att få e-postaviseringar väljer du Meddela mig via e-post när nya röst meddelanden tasemot.

Om detta alternativ är valt anger du e-postadressen som du vill skicka aviseringar till.

7

Om du vill skicka till en e-postadress med meddelandet bifogat markerar du rutan bredvid Bifoga nya röst meddelanden i röstbrevlådan och skickar via e-post.

Om detta alternativ är valt anger du e-postadressen för att skicka meddelanden och bifogade meddelanden till.


 

Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt om röstbrevlådan är inaktiverad.

8

Klicka på Spara.

Tillåt att uppringare överförs från din hälsningsfras till röstbrevlådan

Du kan tillåta att uppringare trycker på 0 och överförs till ett annat telefonnummer, som du själv väljer, när de når din hälsningsfras till röstbrevlådan.


Om den här funktionen är aktiverad ska du se till att spela in din hälsning till röstbrevlådan med lämplig vägledning för den som ringer. Till exempel "För att nå min assistent trycker du på 0".

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Växla på Tryck på '0' för att överföra till.

5

Ange telefonnumret eller anknytningen där du vill att samtal ska överföras.

6

Klicka på Spara.

Ställ in dina hälsningsfraser för röstbrevlådan

Din hälsning till röstbrevlådan är det meddelande som inringarna hör när de når din röstbrevlåda. Det finns två typer av hälsningsfraser till röstbrevlådan – upptaget och inget svar. Hälsningen Upptagen spelas upp när du är i ett annat samtal och inte har samtalet väntar, och hälsningen Inget svar spelas upp när du inte svarar på samtalet.

Du kan konfigurera och hantera dina röstbrevlådehälsningar i användarportalen Samtal.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Bläddra till Hälsningar.

5

Ange hur många samtal du vill att inringare ska höra innan de hör din hälsning till röstbrevlådan.

6

Välj din hälsning för upptagen från den nedrullningade menyn bredvid Om upptaget använder du hälsningen från:

 • System– detta spelar upp systemets standardhälsningsfras.
 • Personlig– Om det här alternativet har valts väljer du den fil som du vill överföra.

   

  Hälsningar kan spelas in genom att ringa röstportalen (trycka på meddelandeknappen på din IP-telefon) och ange lösenordet till röstportalen.

7

Välj din svarshälsning från rullgardin bredvid Om obesvarad använd hälsning från:

 • System– detta spelar upp systemets standardhälsningsfras.
 • Personlig– Om det här alternativet har valts väljer du den fil som du vill överföra.

   

  Hälsningar kan spelas in genom att ringa röstportalen (trycka på meddelandeknappen på din IP-telefon) och ange lösenordet till röstportalen.

8

Klicka på Spara.