От януари 2021 г. продуктите Board, Desk и Room Series използват RoomOS 10.0 и по-нови версии. Промяната се извърша автоматично с актуализиране на софтуера през януари 2021г. За DX, MX и SX серия вижте статиятаИзвестни и решени проблеми за RoomOS 9 .

За списък с нови възможности, които са добавени, вижте Какво е новото в RoomOS.

Разрешени проблеми

Можете да намерите открити проблеми при дадени клиенти с tтози инструмент за търсене на неизправности.

Използвайте своя ИД на потребител и парола в cisco.com, за да регистрирате и търсите за определени продукти и софтуер. Можете да намерите списък на версиите на RoomOS в тази статия.

За версия RoomOS използвайте формат Издание на RoomOS версия ИД на версия , например: RoomOS 10.0.1.0 cb29a94f145.Разрешени проблеми в RoomOS 10 август 2021 г. (RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd)

 • CSCvx38758 - Wi-Fi с 802.1x прекъсва връзката след преупълномощаване.

 • CSCvy53227 - Правописна грешка в падащото меню Търсене на страница в локалния уеб интерфейс на Desk Pro.

 • CSCvy75020 - Device не успява да се свърже със съществуваща WPA2 802.1X EAP-TLS мрежа.

 • CSCvy91287 - Codec Pro се срива от SIGSEGV в FsmMain 15 минути в повикване.

 • CSCvy98861 - Device се опитва да се свърже с Wi-Fi, въпреки че има Ethernet връзка.

 • CSCvy40811 - Наблюдава се широко пространство межу редовете „Предпочитани“ и „Име/Номер“ в „Контакти“.

 • CSCvy89527 - TMS задейства съобщение за диагностика на InternalXapiUsage.

За да откирете кои проблеми са разрешени в предишните издани на RoomOS, прочетете тази статия.

Известни проблеми

 • Навигаторът на стаята може да зависне при зареждане. За да поправите това, е необходимо да нулирате навигатора на стаята до фабричните настройки. Извадете крака и използвайте кламер (или подобно средство), за да натиснете и задържите бутона за нулиране, докато екранът стане черен (приблизително 10 секунди). След това освободете бутона.

 • В режим на компания Webex Board и Touch 10 ипращат известие, че таблото ще премине в режим на готовност и изтриват таблото. въпреки това е възможно само да спрете изтриването от Webex Board. Докосването на Touch 10 няма да попречи на таблото на таблото в режим на готовност.

 • Ако устройството не получи IP адрес чрез DHCP при конфигуриране на 802.1x, се показва последният конфигуриран IP арес, въпреки че устройството вече няма мрежова връзка. В същото време контролерът Touch 10 и началният екран на екранния дисплей показват съобщение за липса на мрежа.

 • След конфигуриране на 802.1x конфигурацията не се прилага незабавно. Вместо това системата указва, че няма свързана мрежа, докато WPA не се актуализира. За да се види тази промяна са необходими около 30 секунди. Избягване на проблема: Изчакайте да завърши упълномощаването на 802.1x, за да сте сигурни че 802.1x е конфигурирано правилно.

Ограничения

 • Регистрираните в облак устройства Webex имат настройка за вътрешно изчакване от 30 минути, след което се изключват от срещата, ако няма присъединени участници. Това поведение не може да се избегне и настроката на контролния център „Автоматично прекратяване на срещите, ако има само един участник“ няма влияние върху него.

RoomOS 10 издания

 • RoomOS 10 август 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

 • RoomOS 10 юни 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

 • RoomOS 10 май 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • RoomOS 10 април 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • RoomOS 10 април 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.3.1.0 f0afa85eef9

 • RoomOS 10 март 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • RoomOS 10 февруари 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • RoomOS 10 януари 2021 г.

  ИД на изданието: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f