Från januari 2021 använder produkter i Board-, Desk- och Room-serien RoomOS 10.0 och senare. Den här ändringen införs automatiskt i och med programuppdateringen i januari 2021. För DX-, MX- och SX-serien kan du läsa artikeln Kända och åtgärdade problem för RoomOS 9.

Det finns en lista med nya funktioner som har lagts till i Nyheter i RoomOS.

Lösta problem

Du kan hitta varningar funna för den fasta kunden på detta sökverktyg för programfel.

Använd ditt cisco.com användar-ID och lösenord för att logga in och söka efter en viss produkt och programvaruversion. Du hittar en lista över RoomOS-versioner i den här artikeln.

För RoomOS-versionen använder du formatet RoomOS version versions-ID, till exempel: Room 10.0.1.0 cb29a94f145.Åtgärdade problem i RoomOS 10 maj 2021 (RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877)

 • CSCvw48865 – Touch 10 svarar inte när du stänger en inställning som har låsts.

 • CSCvw80881 – du kan spara en kontakt utan att ange något nummer i kontaktmetoden när du redigerar kontakten i det lokala webbgränssnittet.

 • CSCvx25405 – Touch 10 svarar inte när du knackar på knappen ”Fler möten”.

 • CSCvx52177 – Webex Meetings-klienter med avstängd video visas inte i filmremsan i synligt läge på Desk Pro.

 • CSCvx66341 – när videon stoppas med egenbild aktiv under ett samtal visas egenbilden i helskärmsläge.

 • CSCvx61988 – anpassade ikoner återställs inte från säkerhetskopior.

 • CSCvx68241 – enheter länkade med Webex Edge for Devices som har molnkonfigurationer med skrivbehörighet använder gamla Unified CM-anpassningar.

 • CSCvx68427 – ett säkerhetsproblem i enhets-API:et.

 • CSCvx85788 – kernelfel när du ansluter två ASUS VP28U-bildskärmar till enhetens HDMI-utgångar.

 • CSCvx98895 – när du registrerar en enhet i personligt läge utan visningsnamn via Control Hub registreras inte enheten.

 • CSCvy06936 – det lokala webbgränssnittet returnerar ett 500-fel när du loggar in med LDAP.

 • CSCvx52574 – Room USB-skärmen visar inte startskärmen när innehållskällan är i vänteläge.

Läs den här artikeln om du vill veta vilka problem som lösts i tidigare versioner av RoomOS.

Kända problem

 • I Companion-läget meddelar både Webex Board och Touch 10 att Webex Board försätts i vänteläge och rensar det. Det går dock enbart att stoppa rensningen från Webex Board. Om du knackar på Touch 10 stoppas inte Webex Board från att gå i vänteläge.

 • Om enheten misslyckas med att hämta en IP-adress via DHCP när du konfigurerar 802.1x, visas den senast konfigurerade IP-adressen som IP-adress trots att enheten inte har någon nätverksanslutning. Touch 10-kontrollern och startskärmarna som visas på skärmen visar samtidigt ett meddelande om att det saknas nätverk.

 • När 802.1x är konfigurerad tillämpas inte konfigurationen omedelbart. I stället känner systemet av att inget nätverk är anslutet förrän WPA-supplikanten har uppdaterats. Det kan ta upp till 30 sekunder innan ändringen visas. Lösning: Vänta tills 802.1x-autentiseringen är klar eller se till att 802.1x är konfigurerad på rätt sätt.

Begränsningar

 • Molnregistrerade Webex-enheter har en internt inställd tidsgräns på 30 minuter. Efter den här tiden kopplas enheten bort från ett möte om inga andra deltagare har anslutit. Du kan inte åsidosätta det här beteendet, och det påverkas inte av inställningen "Avsluta möten automatiskt när det bara finns en deltagare" i Control Hub.

RoomOS 10-versioner

 • RoomOS 10 maj 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • RoomOS 10 april 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • RoomOS 10 april 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.3.1.0 f0afa85eef9

 • RoomOS 10 mars 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • RoomOS 10 februari 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • RoomOS 10 januari 2021

  Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f