За повече информация относно тези нови функции вижте Анализ за вашето портфолио за сътрудничество в облака, Отчети за вашето портфолио за сътрудничество воблака и Разширени диагностика иотстраняване на неизправности в контролния център .

юни 2021 г.

Търсене и филтриране на участниците в диагностика

Вече можете да търсите конкретен участник или да филтрирате участниците по определена категория, когато разглеждате страницата с подробни данни за събранието.

Максимална латентност и средна загуба на пакети

Сега можете да видите максималната латентност и средната получаваща пакетна загуба на участници в диагностиката. И двата показателя се улавят всяка минута. Тези показатели могат да Ви помогнат да разберете къде източникът на проблемите в мрежата идва от по-бързо.

Отбелязване къде можете да намерите максимално закъснение, получаване и край на разговор в "Диагностика"

Отчет за събития

Вече е наличен нов отчет, който предоставя данни за минали периоди за събития, хоствани в Webex събития (нов), който да изтеглите. Можете да използвате този отчет, за да получите списък на всички минали събития, хоствани във вашата организация, за да разберете ИД на събитието, кой е хостът, кога събитието е започнало и приключило, ако е уебкаст или събитие и др.

В раздела "Данни в реално време" за аудио в Анализ на събрания

Разделът Аудио в Анализ на събрания вече разполага с почти налични данни в реално време в рамките на 10 минути от началото на събранието, точно както в разделите Ангажираност, Участници и Качество.

Избор на няколко сайта за анализ на срещи

Вече можете да комбинирате данни от срещи от няколко Webex сайтове в едно табло с Webex сайт в Анализ на срещи.

Подобрена навигация за отчети

Разделът Отчети в Google Анализ вече има собствена секция под Мониторинг в лявата навигация в центъра за управление.

Местоположение на новата навигация за раздела "Отчети"

Отчет за актуализираните данни за качеството в отчета на участниците в срещите

Участниците в срещите отчитат сега показателите за качество на медиите на всеки участник като макс и средна загуба на пакети, нерви и латентност, хардуер, информация за процесора, център за данни, към който са свързани, и типа и версията на клиента, използвани за присъединяване към събранието.

Преименувани са и следните имена на колони:

 • CLIENT_IP до LOCAL_IP

 • GATEWAY_IP до PUBLIC_IP

 • VOIP_PACKET_LOSS до VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

 • VOIP_LATENCY до VOIP_AVERAGE_LATENCY

Освен това изчислението за VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS и VOIP_AVERAGE_LATENCY са променени, за да съответстват на същото изчисление в Анализ и Отстраняване на неизправности. Следната таблица сравнява предишните и актуализираните имена на колони за отчета "Участници в срещи".

1. Таблица 1. Отчет за сравняване на имената на колоните за събрания

Предишни имена на колони

Актуализирани имена на колони

MEETING_NUMBER

MEETING_NUMBER

MEETING_NAME

MEETING_NAME

CONFERENCE_ID

CONFERENCE_ID

USER_NAME

USER_NAME

Имейл

Имейл

място

място

JOIN_DATE

JOIN_DATE

START_TIME

START_TIME

END_TIME

END_TIME

времетраене

времетраене

ОС

ОС

браузер

браузер

CLIENT_IP

LOCAL_IP

GATEWAY_IP

PUBLIC_IP

JOIN_MEETING_TIME

JOIN_MEETING_TIME

VOIP_PACKET_LOSS

VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

VOIP_LATENCY

VOIP_AVERAGE_LATENCY

TCP_PERCENTAGE

TCP_PERCENTAGE

UDP_PERCENTAGE

UDP_PERCENTAGE

IS_CMR

IS_CMR

IS_SHARING

IS_SHARING

IS_RECORD

IS_RECORD

VIDEO_MINUTES

VIDEO_MINUTES

клиент

CLIENT_VERSION

MEDIA_NODE

връзка

хардуер

КАМЕРА

МИКРОФОН

ГОВОРИТЕЛ

VOIP_AVERAGE_LATENCY

VOIP_MAX_LATENCY

VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

VOIP_RECEIVING_MAX_PACKET_LOSS

VOIP_SENDING_AVERAGE_PACKET_LOSS

VOIP_SENDING_MAX_PACKET_LOSS

VOIP_RECEIVING_AVERAGE_JITTER

VOIP_RECEIVING_MAX_JITTER

VOIP_SENDING_AVERAGE_JITTER

VOIP_SENDING_MAX_JITTER

VIDEO_AVERAGE_LATENCY

VIDEO_MAX_LATENCY

VIDEO_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

VIDEO_RECEIVING_MAX_PACKET_LOSS

VIDEO_SENDING_AVERAGE_PACKET_LOSS

VIDEO_SENDING_MAX_PACKET_LOSS

VIDEO_RECEIVING_AVERAGE_JITTER

VIDEO_RECEIVING_MAX_JITTER

VIDEO_SENDING_AVERAGE_JITTER

VIDEO_SENDING_MAX_JITTER

CPU_APPLICATION_AVERAGE

CPU_APPLICATION_MAX

CPU_SYSTEM_AVERAGE

CPU_SYSTEM_MAX

април 2021 г.

Преработил анализ: Обаждания и съобщения

Добавяме нов анализ за съобщения и обаждания, като разширяваме по-доброто изживяване при анализа в целия пакет от услуги. Страниците в Google Анализ са създадени с удобно за потребителя оформление, показващо ключови показатели за ефективността, контекстуално филтриране и по-бързо време за зареждане.

Обновена страница за анализ на видео Mesh

Страницата на Видео Mesh Analytics се актуализира с отделни KPI за разделите Ангажиране, Ресурси и Използване на пропускателната способност, актуализирани диаграми с по-подробни данни и по-бързо време за зареждане на данните.

Редизайн на видео mesh Ангажиране

Добавени са следните KPI, които предоставят данни за дейностите, използвани по време на срещите:

 • Общ брой сегменти на повикванията

 • Крака на повикване в помещенията

 • Сегменти на повикванията в облака

 • Сегменти на повикванията, прехвърлени към облака

KPI за видео mesh engagement

Call Join Преглед и покана присъединяване дейност диаграми са актуализирани до поканата за крака от тип клъстер и повикване на крака от тип клъстер тип тренда диаграми.

Обновено видео Mesh Ангажимент Покана Крака по клас на клъстера тип

Прегледът на типа клиент и диаграмите за използване на тип клиент са актуализирани към call legs по тип крайна точка и повикване на "Основни" от тип "Крайна точка" тренд.

Актуализирани видео mesh Engagement Повикване Крака по тип крайна точка

Прегледът на ресурсите на събрание и подробните диаграми за събранието са актуализирани към срещите връзки чрез покана за разговори и връзки за срещи от поканата за крака тенденция.

Актуализирани видео Mesh Engagement срещи от диаграмата на разговорите

Видео Mesh ресурси редизайн

Добавени са следните KPI, които предоставят данни за видео мере клъстери във вашата организация:

 • Средна наличност на клъстера

 • Сегменти на повикванията, прехвърлени към облака

 • Пренасочени сегменти на повикванията

KPI на видео мрежи ресурси

Процент на наличност на възел на клъстер, node наличността в локални клъстери и възли в сервизни диаграми са актуализирани клъстер наличност от процент, клъстер наличност от възел и диаграми за наличност на възел.

Актуализиран видео мрежа ресурси клъстер и диаграми за наличност на възел

Таблицата Преливане към облака е актуализирано в Препълва с препълване на "Препълване на "Обвиване на крак" в облака от "Облак" от класации за тенденция на облака.

Актуализирани видео Mesh ресурси Повикване Прелиства крак прелива в облака от каузата диаграми

Диаграмата за пренасочване на обаждания е актуализирана към Call Leg Redirects от причина и покана крак пренасочвания от cause Trend диаграми.

Обновено видео Mesh ресурси Повикване Крак Пренасочвания от каузата диаграми

Call разпределение и call разпределение на локални клъстери диаграми са актуализирани до максималното разпределение на повикванията от клъстер и максимално разпределение на повикванията клъстери тенденция диаграми.

Актуализиран видео Mesh ресурси максимално повикване разпределение от клъстерни диаграми

Прегледът на използването на ресурсите и диаграмите за използване на ресурсите са актуализирани до средното използване на ресурсите по клъстери и средно използване на ресурси по клъстерни трендове.

Актуализирани видео Mesh ресурси средно използване на ресурси Диаграми преглед

Редизайн на раздела за използване на честотна лента на видео окото

Добавени са следните KPI, които предоставят данни за използването на видео мрежа клъстери във вашата организация:

 • Общо използване на данни

 • Използване на предадени данни

 • Използване на получени данни

 • Използване на аудио данни

 • Използване на видео данни

KPI за използване на честотната лента на видео мрежа

Общата каскадна диаграма за използване на пропускателната способност е актуализирана до общо каскадното използване на данни от клъстер и общо каскадно използване на честотна лента от класацията на клъстера.

Актуализиран видео Mesh трафик използване общо каскадни таблици за използване на данни

Каскадното използване на честотната лента е актуализирано до общата каскадна употреба на данни чрез предаване на данни и общо каскадно използване на честотна лента от тренда за предаване на данни.

Актуализиран Video Mesh трафик използване общо каскадно използване на данни от предаване на данни диаграми

Каскадното използване на скоростта в поток диаграма е актуализирана до общо каскадното използване на данни по поток и общо каскадно използване на честотна лента от диаграми на потока.

Актуализиран Video Mesh трафик използване общо каскадно използване на данни от данни поток диаграми

Обновени отчети и планировчик на отчети

Страницата "Отчети" е преработена, за да ви предостави лесен за четене каталог на отчетите, които са на разположение за изтегляне. Вече можете да планирате отчетите да се изпълняват автоматично в дневен, седмичен или месечен формат, вместо да изпълнявате отчети всеки път ръчно.

Среща на мрежата за поддържане на тенденцията

Предупреждението за качество на мрежата за събрания проверява качеството на всички срещи в края на всеки ден и след това изпраща предупреждение, ако средната производителност на мрежата се свива. Можете да използвате този сигнал, за да уловите възможни проблеми в мрежата рано, така че бъдещите събрания да работят безпроблемно.

Поддръжка на видео устройства, регистрирани в облака, и средна система за CPU за VIP среща на живо проблем за качество

Сега можете да наблюдавате устройствата за помещение и да зададете праг за средна системна CPU с предупреждението за издаване на vip Live Meeting Quality Issue.

2021 г.

Обновена страница за ангажиране на събранията в Google Анализ

Страницата за ангажиране на събранията е обновена с отделни KPI и сега е разделена на два раздела – Ангажираност и Участници. Разделът Ангажираност показва KPI и показатели за типовете дейности, които участниците са извършили по време на събранията. Разделът Участници показва KPI и показатели за това как участниците се присъединяват към събранията.

Редизайн на раздела за ангажираност на събрания

Добавени са следните KPI, които предоставят данни за дейностите, използвани по време на срещите:

 • Общо срещи

 • Общо протокол за събрание

 • Общо видеосъседи

 • Общо събрания за споделяне

 • Общо записване на събрания

Диаграмите "Използване по срещи" и "Използване по дейност" са комбинирани в диаграмата "Срещи по дейност". Тази диаграма също така събира данни за това, кога е записано събрание.

Добавени са две нови "Протоколи от събрание по дейност". Тези диаграми показват колко минути е използвана всяка дейност по време на събрания.

Раздел "Нови събрания"

Добавени са следните KPI, които предоставят данни за хостове и участници:

 • Общо срещи

 • Общо уникални хостове

 • Общо участници

Диаграмата на метода на съединението е актуализирана на участниците чрез диаграми на метода на съединение.

Таблицата "Участници по роли" е актуализирана с нов облик и сега заснема домакините и участниците, вместо хостове и участници.

Диаграмата "Използване по местоположение" е актуализирана на участниците чрез обединяване на диаграми за местоположение.

Диаграмата "Използване по участник минути" е актуализирана в диаграмата на участника в минути.

Обновена аудио страница за Google Анализ за събрания

Страницата "Аудио срещи" е обновена с отделни KPI и показатели за VoIP минути, телефонни протоколи и аудио-само събрания, плюс повече тенденции диаграми с обобщени статистически данни. Добавените KPI са:

 • Общо аудио минути

 • Общо VoIP минути

 • Общо телефонни минути

Диаграмата "Аудио източници" е комбинирана в диаграмата "Използване на аудио по тип".

Таблицата с подробности за участниците е премахната и вече е достъпна като отчет за участник в Webex в раздела Отчети. Можете също да изтеглите отчета Webex събрание за използване на аудио за аудио подробности.

Webex помощник за индикатор за срещи в webex събрание

Сега можете да видите кои събрания е Webex помощник за събрания в отчета webex събрание.

януари 2021 г.

Преглед на качествени данни за сесиите на прекъсване

Вече можете да видите качествени данни за сесиите на прекъсване в рамките на събрание. Синята линия в горната част на времевата скала представлява сесия на прекъсване. Кликнете върху синята линия, за да видите кои участници са се присъединили към сесията на пробив и колко време са били там, за да ви помогне да изолирате проблеми в рамките на определена сесия на пробив.

Преглед на сдвоени с устройство участник

Когато участник използва устройство или се свързва чрез PSTN да се присъедини към събрание, името на участника сега се показва под устройството. Това ви помага да видите с кои участници са съчетани с кое устройство, което улеснява достигането до правилния участник, за да им помогнете.

Споделяме подробности за планираните си версии, но имайте предвид, че може да се наложи да направим промени в датите на издаване и самите функции. Можете да се абонирате за тази статия, за да се актуализират за всички промени.


Тези функции все още няма да бъдат достъпни в Webex за управление, освен ако не е изрично посочено.

Юли 2021 г.

Единно търсене на Webex срещи и Webex приложение за уебекс приложения разговори

Сега ще можете да търсите директни обаждания, направени с помощта на Call on Webex в диагностика.

Поддръжка за Webex събития (нов) и Webex събития (класически) в диагностика

Сега ще можете да преглеждате качествени данни за събития от Webex събития (нови) и Webex събития (класически).

Csv отчет за нови устройства

Нов отчет, който предоставя данни за минали периоди за устройствата, настроени във вашата организация, ще бъде на разположение за изтегляне.

Виртуален фон и индикатор за сесии на пробив в отчети

Отчетът "Участниците в събранията" ще бъде актуализиран, за да включва колона, която ви позволява да знаете, когато участниците използват виртуален фон и ако са се присъединили към сесия на пробив.

август 2021 г.

Индикатор за премахване на шума и виртуален фон в диагностика

В "Диагностика" ще бъде добавен нов индикатор, за да ви уведоми кога участниците са активирали функцията за премахване на шума или са използвали виртуален фон.

Индикатор за приложението Слидо

В "Диагностика" ще бъде добавен нов индикатор, за да ви уведоми кога участниците са използвали интегрирането на Slido по време на срещи.

Автоматично обновяване за живи събрания в диагностика

Когато разглеждате събрание, което е в ход, качествените данни ще се актуализират автоматично, без да се налага обновяване на страницата.

Webex за управление: Нови функции за Анализ, Диагностика и Отчети

Анализът за събрания, съобщения и устройства, диагностика и отчети за Webex за правителствени организации сега ще бъде актуализиран до най-новите дизайни, които отговарят на изданието през юли в търговски организации.


Диагностиката няма да поддържа данни за събранието за присъединяване и Webex събития (нови) и докладите няма да имат поддръжка на API за момента.

Analytics

Обновена страница за качество на събранията в Google Анализ

Страницата за качество на срещите в Google Анализ е обновена с KPI за качество на мрежата в реално време и показатели за VoIP, видео и присъединяване към час за срещи (JMT), плюс повече тенденции в диаграмите с обобщени статистически данни. ИТ администраторите могат да преглеждат данни в реално време, да идентифицират потребителите с повтарящи се проблеми с качеството на мрежата и да преминат към отстраняване на неизправности, за да се справят с проблеми с качеството.

Вижте infographics с обновена качествена мита, за да видите всички нови неща, които са на разположение за вас.


Трябва да сте на Webex сайт версия 40.6 или по-нова, за да видите раздела "Препроектиране на събрания".

Microsoft и Slack интеграция поддръжка в отчета за събрание

Сега можете да видите дали събрание е планирано чрез Microsoft Teams или Slack в отчета за събрание на Webex, ако вашата организация е настроила тези интеграции. Тази колона ви помага да проследявате и да определяте количествено използването на интегриране за Webex срещи.

Отчети REST API

Вече можете да създавате собствени отчети с новите ни API за rest api на Google Анализ за отчети. Това ви позволява да имате достъп до теглене на данни в своя собствена система за бизнес разузнаване.

За повече информация вижте страницата за програмисти на API за отчети или API за отчитане на шаблони.

Диагностика

Среща качества REST API

Вече имате достъп до данните за подробностите за събранията на живо и на срещите в продължение на до 14 дни с новия API за "Оставащи качества на събрания". Показателите за качество за минути също са налични, подобни на данните, представени в раздела Отстраняване на неизправности. Apis ви предоставя мащабируем и програмен достъп до срещи и подробности за участниците, включително данни за качеството на мрежата за минута в реално време.

За повече информация вижте страницата за програмисти на "Качества за събрания".

Analytics

Отчет за бъдещи планирани срещи на Webex

Този отчет ви показва предстоящите събрания в следващите 90 дни за избран Webex сайт. Използвайте този отчет, за да получите статистика за това колко потребители планират събрания и да разберат обема и времето на предстоящите срещи. Тази информация може да ви помогне да управлявате времето за мигриране на сайт или надстройка на сайт, които могат да повлияят на потребителите. Можете също така да идентифицирате критични срещи или събития, за да помогнете за планирането на поддръжката по съответния начин.

Отчет за високо процесорни webex

Този отчет показва, ако участниците са имали средно използване на процесора на системата от 90% или повече за поне 25% от техните видео минути по време на срещи. Високо натоварване на процесора на системата може да доведе до тези участници да имат по-ниско качество среща. Можете да използвате този отчет, за да помогнете на потребителите как те могат да намалят използването на процесора на системата, за да имат по-добра среща.

Диагностика

Наблюдавайте всички участници с предупреждение за вип среща на живо

Предупреждението за проблем с качеството на VIP събранието на живо вече може да следи всички участници в същите събрания като потребителите, за които сте създали предупреждението.


Тази опция е изключена по подразбиране. Ако вече имате съществуващо предупреждение за "Проблем с качеството на VIP събрание на живо", тази опция ще бъде автоматично включена при следващото редактиране на предупреждението.

Индикатор за промяна на транспортния протокол

Сега можете да видите, когато участник промени от UDP на TCP по време на среща чрез посочване върху иконата на виолетовия диамант в изгледа подробни данни за събранието и подробности за участниците.

Промяната от UDP на TCP обикновено е индикация за нестабилна мрежова връзка, която може да повлияе на качеството на аудио и видео на участника. Можете да използвате тази информация, за да помогнете на тези участници да помете аудио и видео проблеми.

Analytics

Обновяване на анализ на устройства

Актуализирахме раздела Устройства с нови ключови индикатори за ефективност (KPI) и диаграми, за да ви помогнем да следите как устройствата, регистрирани в облака, се използват във вашата организация.

Webex помощник за данни на устройства

Сега можете да видите данните за използването на Webex помощник за устройства. Тези данни ви помагат да получите статистика за това как потребителите взаимодействат с Webex помощника и как можете да помагате на потребителите да се ангажират с него по-често.

Диагностика

Проактивни известия

Сега можете да настроите предупреждения, за да ви уведомяват, когато участниците достигнат конкретен праг за загуба на пакети, трептене или латентност по време на срещите webex. Ще получите имейл с подробностите за събранието, в които участникът е, така че да можете да влезете и да предоставите поддръжка за отстраняване на неизправности.


Трябва да сте администратор и webex сайт, който е на версия 40.4.0 или по-нова, за да настроите предупреждения. Сигнали задействат само за участници, които участват в срещи чрез Webex срещи и Webex екипи. Минималните версии на приложенията, които участниците трябва да използват, са:

 • Webex срещи настолно приложение версия 39.6.5 или по-нова.

 • Webex срещи мобилно приложение версия 39.11 или по-нова.

 • Webex Екипи десктоп версия 3.0.12427.0 или по-висока.

 • Уебекс Екипи андроид приложение версия 4.1.6 или по-нова.

 • Уебекс Екипи IOS приложение версия 4.3 или по-нова.

Преглед на събрания на живо

Сега можете да видите списък на всички събрания, които се изпълняват за Webex сайт. Този списък ви позволява да наблюдавате и отстранявате събрания, които може да имат проблеми.


Трябва да сте администратор на пълен администратор, администратор само за четене или администратор на поддръжка с ролята на "Разширен достъп за отстраняване на проблеми", за да преглеждате събрания на живо.

Присъединяване в процес на събрания

Сега можете да се присъедините към събрания, които са в ход само с натискане на бутон в изгледа за събрание на отстраняване на неизправности. Тази функция ви позволява бързо да помагате на участниците, които имат проблеми по време на събрание.


Трябва да сте пълен администратор с ролята на разширен достъп за отстраняване на неизправности, за да се присъедините в събрания в процес.

Analytics

Обобщен обобщен отчет за използване на срещи

Този отчет ви показва подробностите за всички събрания, които се провеждат във вашата организация, за всеки ден. Набързо можете да откриете общия брой срещи и участници, както и общия брой voIP, PSTN и видео участници за определена дата.

Отчет за версията на клиент на Teams

Искате да разберете кой не кликва върху този бутон за актуализиране? Екип клиент версия отчет ви показва кои Webex екипи клиент версия версия потребители са. Потребителите на по-стари версии нямат всички актуални функции и корекции, така че можете да им помогнете за проблемите им, като разберете дали това е заради версията, в която са.

Резюме на екипите - Доклад за ботове и Резюме на екипите – Отчет за активността на потребителите

Подобно на отчета за активността на ботовете в Teams и отчет за активността на потребителите на Teams, тези отчети Ви показват обобщен изглед на данните за избрания период от време вместо данните за всеки ден. Използвайте този отчет, ако искате да получите изглед на високо ниво за това колко ефективни са ботовете и как потребителите приемат екипи за Webex.

Отчет за вярно препращане на активни потребители и отчет "Вярно препращане на предприятие"

Тези два отчета "Вярно препращане" Ви показват информацията за абонамента ви за продукта Ви и колко лиценза сте разпределили на потребителите. Ако сте превили вашите осигурени количества лиценз, можете да следите количествата на потребление в отчета, за да ви даде представа за това как ще се промени абонаментът ви.


Тези отчети са достъпни само за клиенти, които имат активен абонамент за право на право на плащане.

Отчет за използване на аудио на Webex среща

Този отчет ви показва подробности за различните типове аудио типове, използвани от участниците по време на събрания в рамките на избран период от време. Можете да използвате този отчет, за да получите аналитични данни за това кой тип аудио е най-използваният във вашата организация.

Отчети за стандартни лицензи

Клиентите със стандартен лиценз за центъра за управление вече имат достъп до три месеца данни за:

 • Резюме на използването на Webex събрание

 • Active_Hosts отчет за webex

 • Отчет за неактивни потребители на Webex

 • Отчет за действителна препращане – активен потребител

 • Отчет за вярно форуърд - споразумение с предприятие

Диагностика

Webex Monitoring Service

Услугата за наблюдение на Webex вече е налична в центъра за управление. Можете да използвате тази услуга, за да събирате базови данни за вашата организация мрежа, когато използвате Webex услуги. Тези данни могат да ви помогнат да се задавите със срещите, като видите дали проблемите идват от мрежата на вашата организация или от центровете за данни Webex.

За повече информация вижте как да настроите услугата за наблюдение на Webex и как дапрегледате данните на услугата за наблюдение на Webex.

Индикатор за заглушаване

Имал ли си момент в среща, на която говориш, но не си разбрала, че си бил заглушен? Всички сме били там, затова добавихме индикатор за заглушаване. Този индикатор ви помага да определите дали участниците имат проблеми с качеството на звука или просто забравихте да кликнете върху бутона за изключване.


Индикаторът за изключване на звука показва само за участници, които се само заглушават чрез настолни и мобилни приложения Webex Meetings, десктоп и мобилно приложение Webex Teams и устройства, регистрирани в облака. Ако даден участник е бил заглушен през външен хардуер, като например микрофон, индикаторът за заглушаване не се показва.

Индикатор за края на събранието

Добавихме индикатор, който ви позволява да знаете кога участник е напуснал събранието нарочно или неочаквано. При наблюдение на събрания, можете да използвате тази информация за отстраняване на проблеми, ако забележите, че много участници отпадат от срещи неочаквано.


Индикаторът за край на събранието показва само за участници, които използват VoIP, за да се присъединят към събрания с приложението Webex meetings, приложението Webex Teams или видеосистема.

Използване на паметта за участниците

Сега можете да видите използването на паметта на системата и Webex приложението за участниците в изгледа на участниците. Тази информация може да ви помогне да разберете дали участниците имат проблеми със своите срещи поради тяхната мрежова връзка или висока памет.

Analytics

Cisco Webex Бюро Pro и Cisco Webex стая Панорама поддръжка

Сега ние предлагаме на две нови устройства, cisco Webex Desk Pro и Cisco Webex RoomPanorama. Можете да използвате данните от тези нови устройства, за да видите как те се използват в организацията ви и да помогнете за осиновяването.

Поддръжка на данни за USB пропускателен режим

Комплектът cisco Webex Room Mini има режим, наречен USB Passthrough, който позволява на всеки да се присъедини към среща с устройството, като свърже USB кабела му към компютър. Сега можете да видите данни за това кога се използва usb passthrough режим, за да получите по-добро разбиране за това колко често се използва режимът във вашата организация.

Активни устройства ключов индикатор за ефективност (KPI) за Анализ на устройства

Заменихме KPI за онлайн устройства в горната част на страницата за Анализ на устройства с KPI на Активните устройства. Не се притеснявайте, все още можете да разберете колко онлайн устройства има в раздела Устройства. Вместо да ви показва колко устройства са били онлайн, KPI на Активните устройства предоставя по-добра представа, като ви показва колко устройства са били използвани в събранията въз основа на предишния ден, с тенденция за сравнение от последната седмица. Можете да използвате тази информация, за да видите колко често се използват устройствата и да видите как можете да увеличите осиновяването за вашата организация.

Кодове за проследяване в webex събрание

Проследяващият код вече е включен в отчета за срещата на Webex в Google Анализ. Проследяващият код ви помага да анализирате използването от различни групи в рамките на организацията – например по отдел или отдел. След като вече можете да проследявате тези кодове за проследяване в справката, можете да използвате данните, за да помогнете с аналитичните данни за осиновяване за отчитане на разходите или други вътрешни процеси за таксуване в различни групи.

Отчет за активността на ботовете в екипите

Ботовете в Webex Teams могат да подобрят производителността и да помогнат за намаляване на разходите, но как можете да разберете дали наистина правят това? С новия отчет за активността в ботове на Teams можете да получите показатели за тези полезни автоматизирани помощници, като например колко места се е присъединил един бот, колко съобщения изпраща един бот, колко файла, които един бот споделя и др. Тези показатели Ви помагат да видите колко ефективни са ботовете или дали те просто искат да бъдат ваши приятели.

Отчет за активност на потребителите на екипи

Искате ли да разберете как хората използват Екипите на Webex? След това разгледайте отчета За активност на потребителите в Teams, който показва колко места са част от тях, броя на файловете, които са споделили, колко пространства са създали и др. Тези показатели Ви помагат да анализирате моделите на активност на потребителите в организацията си.

Диагностика

Поддръжка на устройства на 3-та сесия сесия протокол (SIP)

Данните от всички устройства трябва да бъдат еднакви, поради което диагностиката сега поддържа данни от SIP устройства от трета страна. Можете да получите статистика за това как тези устройства се използват за присъединяване към събрание и допълнително качество на данните за услуги, които се актуализират в рамките на събранието всяка минута.

Търсене на срещи с имена на устройства, регистрирани в облака

Имате ли устройства, които са регистрирани в Webex облаците? Ако го направите, можете да търсите всяко регистрирано в облак устройство по име в Диагностика. Това ви позволява да видите колко често се използва дадено устройство и данните за качеството, които се използват в множество срещи.

Analytics

Данни от анализ на Cisco Jabber

Данните в Анализ вече са налице за Jabber, ако вашата организация има:

 • - Не, не

 • Джабър с незабавни съобщения.

 • - Не, не

 • Джабър с Уебекс Пратеник.

Трябва също да изпълните конфигурациите по-долу, така че jabber данни се изпращат до центъра за управление. Датата за jabber данни в центъра за управление започва, след като тези конфигурации са завършени. Данните от Джабър не се запълват.

Ключовите показатели за ефективност (KPI), които се показват в горната част на страницата На Jabber Analytics, за да Ви помогнат да разберете по-добре осиновяването на Jabber във вашата организация, са:

 • Активни потребители.

 • Общо изпратени съобщения.

 • Общо разговори.

 • споделяне на екрана.

Всеки от тези KPI показва процент на тенденция от предходния период от време.

Има диаграми, които ви показват дневна, седмична или месечна тенденция за общо активни потребители, общо изпратени съобщения, общи минути на обаждане и брой активни потребители, които са осъществили обаждане. Можете също да видите разбивка на:

 • Използваха версиите на jabber.

 • Операционни системи.

 • Използвани типове чат.

 • Разделителна способност на екрана на видеооба

 • Аудио или видео разговори.

 • Връзки, направени в мрежата на организацията или извън нея.

Тези данни ви помагат да видите колко често се използва Jabber и ви помага да създадете отчети.

Избор на дата за календар за съобщения и устройства

Вече можете да използвате селектор на дата на календара, за да преглеждате данни в рамките на определен период от време за "Анализ на съобщения" и "Устройства". Количеството данни, до което имате достъп, зависи от вида на клиента, до който сте. Ако сте стандартен клиент, имате достъп до 3 месеца данни. Ако сте клиент на Pro Pack, имате достъп до 13 месеца данни.


KPI в раздела съобщения и устройства са фиксирани и не се променят, когато изберете определен период от време. Всички други диаграми под KPI актуализация въз основа на датата, която изберете.

Webex edge за поддръжка на устройства

Вече можете да видите данни за локални устройства на id release: RoomOS 2019-12-16 285a7f8d1 или по-висока, която е свързана с Webex Edge за устройства. Анализ на устройства ви показва разбивка на броя устройства, използвани за обаждания, табло с бяла дъска и цифрови знаци.

За повече информация относно свързването на локални устройства към Webex облака вж.

Отчет за неактивни потребители на Webex срещи

Вече можете да генерирате отчети за неактивни потребители на Webex срещи в Google Анализ. Този отчет ви показва списък с потребители, които не са хоствани или не са посещавали Webex събрания за определен период от време. Можете да използвате този отчет, за да ви помогне да разберете защо тези потребители не са използвали Срещи в Webex и какво можете да направите, за да им помогнете да го използват повече.

Диагностика

Поддръжка на тънки клиенти и мобилни устройства

Сега можете да видите богати данни за отстраняване на неизправности за потребители, които се присъединяват към webex срещи чрез тънки клиенти или мобилни устройства.

Това са минималните Webex събрания версии, необходими за да видите отстраняване на данни от потребители, които се присъединяват чрез тънки клиенти и мобилни устройства. Ако устройствата не отговарят на тези изисквания, тогава са налице само данни за загуба на пакети и латентност.

Устройство

Минимална версия на Webex срещи

Мобилни устройства

39.11

Тънки клиенти

40.1