Gå till Webex Calling-appen, välj Knappsats, ange numret för personen du vill ringa och välj sedan något av följande:

  • Ljudsamtal – Endast ett röstsamtal.
  • Videosamtal – Dela din video under samtalet.
  • Samtal från annan enhet – Ring samtalet från din skrivbordstelefon eller en annan enhet som är kopplad till ditt konto.

Innan du börjar

Om du vill ringa ett videosamtal kontrollerar du att inställningen Använd VoIP är PÅ.

Gå till Webex Calling-appen, tryck på , välj Knappsats, ange namnet eller numret för personen du vill ringa och välj sedan något av följande:

  • Ljudsamtal – Endast ett röstsamtal.
  • Videosamtal – Dela din video under samtalet.