W aplikacji Webex Calling wybierz pozycję Dialpad, wprowadź numer osoby, do którą chcesz zadzwonić, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Połączenie audio — tylko połączenie głosowe.
  • Rozmowa wideo — udostępnianie wideo podczas rozmowy.
  • Połączenie z innego urządzenia — nałamiaj połączenie z telefonu stacjonarnego lub innego urządzenia powiązanego z Twoim kontem.

Przed rozpoczęciem

Jeśli chcesz nawiązać połączenie wideo, upewnij się, że ustawienie Użyj VoIP jest WŁĄCZONE.

W aplikacji Webex Calling naciśnij pozycję , wybierz pozycję Klawiatura numeryczna, wprowadź imię i nazwisko lub numer osoby, do którą chcesz zadzwonić, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Połączenie audio — tylko połączenie głosowe.
  • Rozmowa wideo — udostępnianie wideo podczas rozmowy.