V aplikaci Volání Webex vyberte Dialpad, zadejte číslo osoby, které chcete zavolat, a pak vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvukový hovor – pouze hlasový hovor.
  • Videohovor – Sdílejte své video během hovoru.
  • Volání z jiného zařízení – Volání z stolního telefonu nebo jiného zařízení přidruženého k vašemu účtu.

Než začnete

Pokud chcete videohovor, ujistěte se, že je nastavení Použít VoIP zapnuté.

V aplikaci Volání Webex klepněte na , vyberte Dialpad ,zadejte jméno nebo číslo osoby, které chcete zavolat, a vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvukový hovor – pouze hlasový hovor.
  • Videohovor – Sdílejte své video během hovoru.