От приложението Webex Calling изберете Dialpad , въведете номера на лицето, накоето искате да се обадите, след което изберете една от следните опции:

  • Аудио повикване —Само за извършване на гласово обаждане.
  • Видеообаждане —Споделяне на видеоклипа ви по време на разговора.
  • Обаждане от Друго устройство —Провеждане на обаждането от телефона на бюрото ви или друго устройство, свързано с профила Ви.

Преди да започнете

Ако искате да осъществите видеообаждане, уверете се, че настройката "Използване на VoIP" е ВКЛЮЧЕНА.

От приложението Webex Calling докоснете , изберете Dialpad , въведете името или номера на лицето, накоето искате да се обадите, след което изберете една от следните опции:

  • Аудио повикване —Само за извършване на гласово обаждане.
  • Видеообаждане —Споделяне на видеоклипа ви по време на разговора.