1

Under ett aktivt samtal väljer du Fler alternativ och väljer sedan Överför.

2

Ange namn, delvis namn eller telefonnummer för personen som du vill överföra samtalet till och välj personen i sökresultaten.

3

Du kan bestämma om du vill prata med personen du överför samtalet till:

  • Delta i ljud – Prata med personen som du överför samtalet till först och klicka sedan på Slutför överföring.
  • Delta i video – Ha ett videosamtal med personen som du överför samtalet till först och klicka sedan på Slutför överföring.
  • Överför nu – Överför samtalet direkt utan att tala med personen som du överför samtalet till.

1

Under ett aktivt samtal trycker du på Fler alternativ och väljer sedan Överför.

2

Ange namn, delvis namn eller telefonnummer för personen som du vill överföra samtalet till och välj personen i sökresultaten.

3

Du kan bestämma om du vill prata med personen du överför samtalet till:

  • Ring först – Prata med personen som du överför samtalet till först och tryck sedan på Slutför överföring.
  • Överför till – Överför samtalet direkt utan att prata med personen som du överför samtalet till.