1

Podczas aktywnego połączenia wybierz pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Przenieś .

2

Wprowadź imię i nazwisko, częściowe imię i nazwisko lub numer telefonu osoby, do którą chcesz przenieść połączenie, a następnie wybierz tę osobę z wyników wyszukiwania.

3

Możesz zdecydować, czy chcesz porozmawiać z osobą, do której przenosisz połączenie:

  • Dźwięk zudziałem — najpierw porozmawiaj z osobą, do której przenosisz połączenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ przesyłanie.
  • Wideo zuczestnictwem — najpierw porozmawiaj wideo z osobą, do której najpierw przenosisz połączenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ przesyłanie.
  • Przenieś teraz— przenieś połączenie od razu bez rozmowy z osobą, do której przekazujesz połączenie.

1

Podczas aktywnego połączenia stuknij pozycję Więcej opcji, a następnie wybierz pozycję Przenieś .

2

Wprowadź imię i nazwisko, częściowe imię i nazwisko lub numer telefonu osoby, do którą chcesz przenieść połączenie, a następnie wybierz tę osobę z wyników wyszukiwania.

3

Możesz zdecydować, czy chcesz porozmawiać z osobą, do której przenosisz połączenie:

  • Najpierw zadzwoń— porozmawiaj najpierw z osobą, do której przenosisz połączenie, a następnie stuknij pozycję Zakończ transfer .
  • Przenieś do— umożliwia przeniesienie połączenia od razu bez rozmowy z osobą, do której przekazujesz połączenie.