1

Dok ste na aktivnom pozivu, izaberite stavku Još opcija, a zatim odaberite stavku Prenos.

2

Unesite ime, delimično ime ili broj telefona osobe kojoj želite da prenesete poziv i izaberite osobu iz rezultata pretrage.

3

Možete da odlučite da li da razgovarate sa osobom kojoj prebacujete poziv:

  • Pohađani zvuk– Prvo razgovarajte sa osobom kojoj prenosite poziv, a zatim kliknite na dugme Kompletan prenos.
  • Pohađani videozapis – Prvo imate video poziv sa osobom kojoj prebacujete poziv, a zatim kliknite na dugme Kompletan prenos.
  • Prenesi odmah – Odmah prenesi poziv bez razgovora sa osobom kojoj prebacuješ poziv.

1

Dok ste na aktivnom pozivu, dodirnite još opcija, a zatim odaberite stavku Prenos.

2

Unesite ime, delimično ime ili broj telefona osobe kojoj želite da prenesete poziv i izaberite osobu iz rezultata pretrage.

3

Možete da odlučite da li da razgovarate sa osobom kojoj prebacujete poziv:

  • Prvopozovite – Prvo razgovarajte sa osobom kojoj prebacujete poziv, a zatim dodirnite Kompletan prenos.
  • Prenesi u – Odmah prenesi poziv bez razgovora sa osobom kojoj prebacuješ poziv.