Rešavanje problema sa platformom Webex Meetings

Rešavanje problema sa platformom Meetings

Rešavanje problema sa platformom Webex Meetings

Rešavanje problema sa platformom Events (novo), Webinars

Problemi sa mobilnim aplikacijama

 

Uvod:
Webex je snažno rešenje za video konferencije koje se može koristiti putem računarske radne površine ili mobilne aplikacije, koje omogućava korisnicima da se povežu na mreži radi video konferencijskih sastanaka, vebinara, deljenja sadržaja i interakcije putem anketa, sesija za manji broj učesnika i ćaskanja. Webex stvara efikasno okruženje za konferencije što dovodi do zadovoljavajućih sastanaka i povećane produktivnosti.

Uloga organizatora:  Šta je uloga organizatora?
Organizator je osoba koja može da uređuje, započinje, snima i završava sastanak ili sesiju. Organizator takođe može da dodeli uloge drugim učesnicima na sastanku ili sesiji. Uloga organizatora se može predodeliti na sastanku ili sesiji.

Najbolje postupci za bezbedan sastanak:
 • Ne objavljujte lozinke na javno dostupnim veb-lokacijama.
 • Ne delite svoj audio PIN ni sa kim.
 • Obezbedite lozinke za sastanke samo korisnicima kojima su potrebne.
 • Nikada ne delite osetljive informacije na sastanku dok ne budete sigurni ko prisustvuje.
Kliknite ovde: Webex najbolje postupci za bezbedne sastanke da biste saznali više.

Organizatori mogu da obavljaju sledeće zadatke: Sa stranice sa informacijama o sastanku:
 • deljenje ekrana,
 • Snimi
 • pokretanje ankete,
 • kreiranje/uređivanje ankete,
 • pokretanje soba za manje grupe učesnika/upravljanje njima,
 • završavanje sastanka.
Preduslovi za korišćenje kontrola organizatora:
 • dozvola za organizatora na sastanku,
 • Webex klijent za radnu površinu za macOS, PC, Chrome OS ili Linux,
 • Webex mobilna aplikacija za iOS ili Android,
 • Webex veb-klijent
Kliknite ovde: Uloge u aplikaciji Webex Webinars da biste saznali više.
 

Suorganizator: Što je suorganizator?
Uloga suorganizatora pruža privilegije koje su slične ulozi organizatora. Suorganizatori vam mogu pomoći da poboljšate produktivnost. Ako domaćin kasni ili ne može da prisustvuje, suorganizator da započne sastanak i upravlja njime. Suorganizatori takođe mogu da pomognu organizatoru pri upravljanju sastancima što je korisno za veće događaje.

Više informacija potražite u nastavku:
Privilegije suorganizatora
Suorganizatori mogu obavljati sledeće zadatke: Sa stranice sa informacijama o sastanku:
 • započinjanje i vođenje sastanka,
 • isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka nekim ili svim učesnicima,
 • dozvoljavanje učesnicima ili sprečavanje učesnika da sami sebi isključe zvuk nakon što im organizator ili suorganizator isključi zvuk,
 • deljenje multimedijalnog sadržaja,
 • premeštanje učesnika u čekaonicu i iz nje,
 • izbacivanje učesnika,
 • započinjanje snimanja ako je suorganizator preuzeo ulogu organizatora.
Preduslovi za korišćenje kontrola organizatora ili suorganizatora
 • Dozvola za organizatora na sastanku ili dozvola za suorganizatora (određuje domaćin),
 • Webex klijent za radnu površinu za macOS, PC, Chrome OS ili Linux xx,
 • Webex mobilna aplikacija za iOS ili Android,
 • Webex veb-klijent

Izlagač:  Šta je izlagač?
Izlagač je odgovoran za deljenje i zabeležavanje prezentacija, belih tabli, dokumenata i aplikacija na sastanku.
Za Webex Meetings i Tranings: Organizator može da odredi učesnike sastanka kao izlagače.
 
Zapisničar: Šta je zapisničar?
Jedan zapisničar može da objavi napomene tokom sastanka ili da pošalje transkript sastanka svim učesnicima. Na tabli sa učesnicima kliknite desnim tasterom miša na učesnika, a zatim izaberite Promeni ulogu u > Zapisničar. Desno od imena učesnika pojavljuje se indikator olovke.
Pomoćni natpisi:
Odgovoran za objavljivanje natpisa u realnom vremenu tokom sastanka i može poslati transkript koji sadrži natpise svim učesnicima.
Uloga učesnika:
Učesnik je neko ko prisustvuje sastanku, sesiji ili vebinaru uživo.
Kao učesnik vebinara, možete virtuelno podići ruku, poslati pitanja na sesiju pitanja i odgovora i poslati poruke drugima.
Napomena: Neke kontrole učesnika neće biti dostupne ako ih organizator onemogući.

Administracija lokacije: Šta je to administracija lokacije?
Administracija lokacije je administrativni portal samo za programski paket Webex Meetings. Pretpostavimo da vaša organizacija odluči da doda još proizvoda, kao što su aplikacija Webex ili Webex Calling. U tom slučaju, morali biste da upravljate tim proizvodima na platformi Control Hub i da i dalje koristite administraciju lokacije za upravljanje aplikacijom Webex Meetings.

Administracija | Razlike između administracije lokacije i Webex lokacija kojim se upravlja preko platforme Control Hub

Administrator lokacije: Šta je administrator lokacije?
Administrator lokacije je osoba koja podešava Webex lokaciju i upravlja njome. Administrator lokacije može da podesi i upravlja podešavanjima naloga.
Kao potpuni administrator, možete da dodelite različite administrativne uloge ljudima u vašoj organizaciji. To vam omogućava da racionalizujete odgovornosti i podelite odgovornost za upravljanje organizacijom.
 • Ako imate besplatni plan za Webex, nemate administratora Webex lokacije. Otvorite slučaj za pomoć u vezi sa nalogom.

 

Rešavanje problema sa platformom Webex Meetings
Proverite da li koristite podržani operativni sistem i pregledač, pogledajte: Sistemski zahtevi paketa Webex Meetings

Da biste proverili status Webex usluga, pogledajte: status.webex.com

Pokretanje ili pridruživanje problemima

Simptome:

Ako vidite jednu od sledećih poruka (ili nešto slično) tokom pridruživanja ili pokretanja sastanka, možda nećete imati administrativna prava da instalirate softver na računaru:
 • Viseći u 'One Moment Please'
 • Visi na: Pokretanje Webexa
 • Greška 'Java ne radi'
 • Vešanje na 'Sastanak u toku'
 • Nije moguće pokrenuti sastanak ili mu se pridružiti, klijent sastanka zaseda na 10%, 86% ili 99%.
 • Sastanak visi na 10%, 86% ili 99% dok pokušavate da pokrenete ili se pridružite sastanku.
 • Proces pridruživanja može da zastaje ako instalator sastanka ne može ispravno da radi.
Rešenje

Webex Meetings


Pokušajte da koristite metod veb-aplikacije Cisco Webex ili Temporary File Solution (TFS) da biste se pridružili sastanku ili ga započeli: Sa ove dve opcije administratorska prava nisu potrebna.

Da biste se uvek pridružili korišćenju Web aplikacije, u padajućem meniju Pridruživanje sastanku / Pokrenite pa nalaženje sastanka i izaberite: Koristite vebaplikaciju :

Slika koju je dodao korisnik


Ako kačite na ekranu Start/Join Meetings pomoću Chrome ili Firefox pregledača, možete kliknuti na Dugme Join sa linka pregledača:

Slika koju je dodao korisnik

Ako kačite na početni Webex ekran pomoću Edge pregledača, možete kliknuti na vezu Pokreni privremenu aplikaciju:

Slika koju je dodao korisnik

Webex Events (Novo)

Pokušajte da koristite metod Cisco Webex Web App ili Temporary File Solution (TFS) za pridruživanje ili pokretanje centra za događaje (novo) : Sa ove dve opcije administratorska prava nisu potrebna.

Da biste se uvek pridružili koristeći veb-aplikaciju, u padajućem meniju „Pokretanje događaja“ izaberite stavku: Koristite vebaplikaciju :

Slika koju je dodao korisnik

Ako kačite na početni/pridružite se ekranu događaja pomoću Chrome ili Firefox pregledača, možete kliknuti na Join sa linka pregledača:

Slika koju je dodao korisnik

Cisco Webex Web App:

Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga koji OS i pregledač koristite.

Veb-aplikacija Cisco Webex omogućava korisnicima da se pridruže iz bilo kog podržanog Google Chrome, Firefox, Edge ili Safari pregledača.  Pomoć potražite u članku: Operativni sistemi i pregledači koji podržavaju Cisco Webex veb-aplikaciju i Cisco Webex veb-aplikacija.

Pomoću Veb aplikacije Cisco Webex možete brzo da se pridružite Webex sastancima i događajima, bez instaliranja bilo čega (bez dodatnih komponenti) na računaru. Pomoć potražite u članku:  Prvi koraci u pridruživanju sastanku, događaju ili obuci pomoću Webex Web aplikacije.

Privremeno rešenje datoteke (TFS):

TFS je dizajniran da omogući korisnicima koji se nalazi u zaključanom pc (Windows) okruženju za radnu površinu ( bezadministrativnih prava) da se pridruže sastancima bez potrebe da preuzimaju i instaliraju Webex desktop aplikaciju u svom sistemu datoteka.  Pomoć potražite u članku: WBX25110 - Šta je privremeno rešenje datoteke (TFS)?


Dodatne informacije:
Da biste rešili problem sa pokretanjem/pridruživanjem:
 1. Zatvorite sve otvorene Veb pregledače, otvorite novi pregledač i pokušajte ponovo da započnete/pridružite se sastanku.
 2. Ako i dalje ne možete da započnete/pridružite se sastanku, obriši keš memoriju i kolačiće u veb-pregledaču, pogledajte:
 3. Ako gorenavedene opcije ne reše problem, obratite se lokalnom IT odeljenju za dodatnu pomoć pri ručnom instaliranju Webex aplikacije za radnu površinu.

Deinstalirajte / Ponovo se pridružite Webexu

za Windows:
 1. Deinstalirajte Webex pomoću alatke za uklanjanje: Alatka za uklanjanje usluga sastanka
 2. Otvorite preuzetu datoteku i dvaput kliknite na nje, a zatim sledite odzive. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite pokreni kao administrator.
 3. Pokušajte ponovo da se pridružite sastanku.
Za Mac OS:
 1. Deinstalirajte Webex pomoću alatke za uklanjanje: Program Cisco Webex Meetings program za deinstaliranje aplikacije.
 2. Pokušajte ponovo da se pridružite sastanku.

Webex Audio

Ako imate problema sa webex audio zapisom, pogledajte sledeći članak:


Problemi sa vezom pozivnice za sastanak

Simptome:
 • Veza pridruživanja sastanku ne funkcioniše.
 • Veza „Pridružite se sastanku“ nedostaje u e-poruci sa pozivnicom za Webex Meetings.
 • E-poruka sa pozivnicom za Webex Meetings je prazna, bez veze sa sastankom.
 • Zeleno dugme „Pridružite se sastanku“ nedostaje u pozivu nakon ažuriranja sastanka.
Rešenje:

Ako vam veza sa pozivom za sastanak ne dozvoljava da započnete sastanak ili da mu se pridružite, pokušajte sledeće:
 1. Krećite se https://signin.webex.comdo .
 2. Unesite broj sastanka, sesije ili događaja u polje Broj sastanka.
 3. Unesite svoje ime, e-adresu i lozinku za sastanak.


Problemi sa mobilnim aplikacijama

Da biste se pridružili ili započeli sastanke pomoću mobilnog uređaja, prvo proverite sledeće:
Simptoma:
 • Nije moguće pridružiti se sastanku ili započeti sastanak sa mobilnog uređaja.
Rešenje:

Za iOS:
 1. Deinstalirajte mobilnu aplikaciju Cisco Webex Meetings.
 2. Preuzmite aplikaciju Cisco Webex Meetings (iOS).
 3. Pokušajte ponovo da se pridružite sastanku.
Za Android:
 1. Deinstalirajte mobilnu aplikaciju Cisco Webex Meetings.
 2. Preuzmite Cisco Webex Meetings (Android) aplikaciju.
 3. Pokušajte ponovo da se pridružite sastanku.
Za dodatne informacije o podršci za mobilne uređaje: Cisco Webex Meetings Mobile App Resources.

Resursi za rešavanje problema:

Započnite sastanak ili mu se pridružite.U problemima sa sastankom:
Kliknite na kartice da biste pristupili resursima povezanim sa problemima na sastanku:
Problemi sa zvukom
Sesije za manji broj učesnika

Problemi sa snimanjemProblemi sa zakazivanjemProblemi u vezi sa uređajem

Izveštaji u vezi sa problemom

Beleženje evidencije

Da li je ovaj članak bio koristan?