1

Когато сте на телефонно обаждане с някого, изберете Още опции и след това изберете Конференция.

2

Въведете името, частичното име или телефонния номер на лицето, което искате да добавите към обаждането, изберете лицето от резултатите от търсенето и след това изберете Обаждане.

Първият човек е задържан.
3

Когато допълнителният човек отговори на обаждането, изберете Обединяване на повикване , за да комбинирате двете обаждания в едно.