1

Når du er i en telefonsamtale med noen, velger du Flere alternativer, og deretter velger du Konferanse.

2

Skriv inn navnet, det delvise navnet eller telefonnummeret til personen du vil legge til i samtalen, velg personen fra søkeresultatene, og velg deretter Ring.

Den første personen blir satt på vent.
3

Når den ekstra personen svarer på anropet, velger du Slå sammen samtale for å kombinere de to anropene i én.