1

När du är på ett telefonsamtal med någon väljer du fler alternativoch väljer sedan konferens.

2

Ange namn, del namn eller telefonnummer för den person som du vill lägga till i samtalet, Välj personen från Sök resultaten och välj sedan Ring.

Den första personen är spärrad.
3

När den extra personen besvarar samtalet väljer du slå samman samtal för att kombinera två samtal till ett.