1

Kiedy rozmawiasz z kimś przez telefon, wybierz Więcej opcji, a następnie wybierz Konferencja.

2

Wprowadź nazwisko, częściową nazwę lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do rozmowy, wybierz osobę z wyników wyszukiwania, a następnie wybierz Połączenie.

Pierwsza osoba zostaje zawieszona.
3

Gdy dodatkowa osoba odbierze połączenie, wybierz Połącz rozmowę aby połączyć dwa wywołania w jedno.