Než začnete

Musíte znát telefonní číslo té osoby.

1

V aplikaci Webex Volání přejděte na Kontakty > Nový kontakt.


 

Můžete také kliknout .

2

Zadejte kontaktní údaje osoby a vyberte Uložit.

Nyní můžete volat z Mých kontaktů.