Pre nego što počneš

Morate da znate broj telefona te osobe.

1

Iz aplikacije "Webex pozivanje" idite na stranicu "Kontakti > novi kontakt ".


 

Takođe možete da kliknete na dugme .

2

Unesite kontakt informacije te osobe, a zatim izaberite Sačuvaj.

Sada možete da telefonirate iz fascikle "Moji kontakti".