Przed rozpoczęciem

Musisz znać numer telefonu tej osoby.

1

W aplikacji Webex Calling przejdź do kontaktów > Nowy kontakt .


 

Możesz także kliknąć .

2

Wprowadź informacje kontaktowe osoby, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Teraz możesz nawiązać połączenia z poziomu Folderu Moje kontakty.