V aplikaci Webex Volání vyberte možnost Volat, zadejte číslo osoby, které chcete volat, a vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvukový hovor - pouze hlasový hovor.
  • Video hovor - sdílejte video během hovoru.
  • Volejte z jiného zařízení - Volejte ze svého stolního telefonu nebo jiného zařízení přidruženého k vašemu účtu.

Než začnete

Chcete-li uskutečnit videohovor, zkontrolujte, zda je zapnuté nastavení Použít VoIP.

V aplikaci Webex Volání klepněte na možnost Volat, zadejte jméno nebo číslo osoby, které chcete volat, a vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvukový hovor - pouze hlasový hovor.
  • Video hovor - sdílejte video během hovoru.