Velg Numerisk tastatur i Webex Calling-appen, skriv inn nummeret på personen du vilringe, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Lydanrop – Foreta bare et taleanrop.
  • Videosamtale – Del videoen din under samtalen.
  • Ring fra en annen enhet – Ring fra bordtelefonen eller en annen enhet som er knyttet til kontoen din.

Før du starter

Hvis du vil foreta en videosamtale, må du kontrollere at innstillingen Bruk VoIP er PÅ.

Trykk i Webex Calling-appen, velg Ekstern tastatur , skriv inn navnet eller nummeret til personen du vil ringe, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Lydanrop – Foreta bare et taleanrop.
  • Videosamtale – Del videoen din under samtalen.