V aplikaci Webex Volání na ploše přejděte na Volání > Vytáhnouthovor.

Můžete pokračovat v konverzaci ve své počítačové aplikaci.

V aplikaci Webex Volání v mobilním zařízení přejděte na a klepněte na Vytáhnout hovor.

Můžete pokračovat v konverzaci v mobilní aplikaci.