1

Přejděte https://settings.webex.com na webex volání a vyberte je.

Jste převezeni na portál volajícího uživatele.

2

Vyberte některou z následujících možností:

  • Hlasováschránka – Můžete zvýšit počet zazvonění, než hlasová schránka přijme hovor, nebo se rozhodnout přijímat e-mailová oznámení, když obdržíte zprávu. Pokud chcete vytvořit PIN kód hlasové schránky, abyste měli přístup ke zprávám z aplikace, klikněte vpravo nahoře na rozevírací šipku, vyberte Nastavení účtu a v části Zabezpečeníklikněte na Změnit PIN hlasové schránky .

     

    Můžete si vybrat z různých nastavení, jako je záznam vlastního osobního pozdravu, zvýšení počtu prstenů před vyzvednutím hlasové schránky, nastavení hlasové schránky tak, aby odpovídala na všechny hovory, nebo nastavení textových nebo e-mailových oznámení.

  • Historie hovorů– zobrazí se seznam všech příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů.
  • Nastaveníhovoru – Můžete zapnout určité funkce volání, jako je přesměrování hovorů, simultánní vyzvánění a čekání hovorů. Některé funkce, například Nerušit, můžete také zapnout ze samotné aplikace Webex Calling.
  • Adresář– Můžete spravovat a přidávat kontakty.
  • Moje aplikace– Pokud jste aplikaci ještě nenainstalovali na počítači nebo mobilním zařízení, máte přístup k požadovaným instalačním souborům aplikace Webex Calling.