1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

Du kommer til brukerportalen for anrop.

2

Velg ett av følgende alternativer:

  • Telefonsvarer – Du kan øke antall ringesignaler før telefonsvareren svarer på en samtale eller velge å motta e-postvarsler når du får en melding. Hvis du vil opprette en PIN-kode for talepost slik at du får tilgang til meldingene dine fra appen, klikker du rullegardinpilen øverst til høyre, velger Kontoinnstillingerog klikker EndrePIN-kode for talepost under Sikkerhet.

     

    Du kan velge blant en rekke innstillinger, for eksempel spille inn din egen personlige hilsen, øke antall ringesignaler før telefonsvareren tar seg opp, angi at telefonsvareren skal svare på alle anrop, eller konfigurere tekst- eller e-postvarsler.

  • Anropslogg – Du kan se en liste over alle innkommende, utgående og tapte anrop.
  • Samtaleinnstillinger– Du kan aktivere enkelte anropsfunksjoner, for eksempel Viderekobling, Samtidig ringing og Samtale venter. Noen funksjoner, for eksempel Ikke forstyrr, kan du også slå på fra selve Webex Calling-appen.
  • Katalog– Du kan administrere og legge til kontakter.
  • Mine apper– Du kan få tilgang til de nødvendige installasjonsfilene for Webex Calling-appen hvis du ikke allerede har installert appen på skrivebordet eller mobilenheten.