Gå til appen Webex-opkald, vælg Tastatur , angiv nummeret på den person, du vil ringe til, og vælg derefter en af følgende muligheder:

  • Lydopkald – foretag kun taleopkald.
  • Videoopkald – del din video under opkaldet.
  • Opkald fra anden enhed – foretag opkaldet fra din bordtelefon eller en anden enhed, der er tilknyttet din konto.

Inden du begynder

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du kontrollere, at indstillingen Brug VoIP er slået til.

Gå til appen Webex-opkald, tryk på , vælg Tastatur , angiv navnet eller nummeret på den person, du vil ringe til, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Lydopkald – foretag kun taleopkald.
  • Videoopkald – del din video under opkaldet.