I Webex Calling-appen väljer du knapps ATS, anger numret på den person som du vill ringa upp och väljer sedan ett av följande alternativ:

  • Ljud samtal – Ring endast ett röst samtal.
  • Videosamtal – dela din video under samtalet.
  • Samtal från en annan enhet – Ring samtalet från din skrivbordstelefon eller någon annan enhet som är kopplad till ditt konto.

Innan du börjar

Om du vill ringa ett video samtal ska du se till att inställningen Använd VoIP är på.

Från Webex Calling-appen trycker du på , väljer knapps ATS, anger namn eller nummer för den person som du vill ringa upp och väljer sedan något av följande alternativ:

  • Ljud samtal – Ring endast ett röst samtal.
  • Videosamtal – dela din video under samtalet.