Gå till Webex Callingappen, välj knappsats , ange numret på personen du vill ringa och välj sedan ett av följande alternativ:

  • Ljudsamtal – ring endast ett röstsamtal.
  • Videosamtal – dela din video under samtalet.
  • Ring från annan enhet – ring samtalet från din skrivbordstelefon eller från en annan enhet som är kopplad till ditt konto.

Innan du börjar

Om du vill ringa ett videosamtal, se till så att VoIP-inställningen är på.

Från Webex Callingappen, välj knappsats , ange namn eller nummer för personen du vill ringa upp och välj sedan ett av följande alternativ:

  • Ljudsamtal – ring endast ett röstsamtal.
  • Videosamtal – dela din video under samtalet.