Från och med version 22.9.8 av Webex Calling-skrivbordsklienten kommer Windows-baserade versioner av klienten att distribueras i MSI-format (Windows Installer) i stället för EXE-format. Windows MSI-filer installerar på samma sätt som EXE-filer, men ger en bättre installationsprocess. MSI-filerna distribueras via de aktuella länkarna för att hämta användarportalen. Inga användarändringar krävs.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj sedan Webex Calling.

Du har kommit till samtalsanvändarportalen.

2

Gå till Mina appar och hämta sedan appen till ditt skrivbord.

Om du ser Webex Calling-skrivbordsappen med S4B-integration är ditt företag inställt på att använda Webex Calling S4B-appen tillsammans med skrivbordsappen Microsoft Skype for Business, vilket gör det möjligt för dig att ringa och ta emot samtalfrån utanför din organisation. Appen Webex Calling S4B är endast tillgänglig i Windows. Se till att både din Microsoft Skype-app och Webex Calling S4B-app körs för att ta emot samtal. Mer information finns i Installera appen Webex Calling S4B.

3

Klicka på Kör eller Spara och följ sedan anvisningarna

4

Under installationen av Webex Calling-appen kan du välja att installera ett Microsoft Outlook-insticksprogram så att du kan kontrollera en persons status, skicka ett meddelande eller starta ett samtal från Outlook. Din app kan även söka bland dina Outlook-kontakter och observera kalenderhändelser.

Du måste ha följande för att integrationen ska lyckas:

  • Microsoft Outlook 2010 (32- och 64-bitars), Microsoft Outlook 2013 (32- och 64-bitars) och Microsoft Outlook 2016 (32- och 64-bitars)

  • Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 och Microsoft Windows 10

5

Välj region och logga in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger en felaktig region kan du alltid ändra den genom att gå till Alternativ och sedan redigerainloggningsinformation.

Innan du börjar

Kontrollera att webexcalling.app är tillåten och att du har skrivåtkomst till din programmapp. Annars kommer du inte att kunna installera Webex Calling appen

1

Gå till https://settings.webex.com och välj sedan Webex Calling.

Du tas sedan till samtalsanvändarportalen.

2

Gå till Mina appar och hämta sedan appen till ditt skrivbord.

3

Dubbelklicka på diskbilden och kopiera sedan programmet till din programmapp.

4

Välj region och logga in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger en felaktig region kan du alltid ändra den genom att gå till Alternativ och sedan redigerainloggningsinformation.

1

Gå till App Store på din enhet, sök efter Cisco Webex Calling och hämta sedan appen.

2

Öppna appen, välj region och tryck sedan på Fortsätt.

Om du anger en felaktig region kan du alltid ändra den genom att gå till Alternativ och sedan redigerainloggningsinformation.

3

Logga in på appen och godkänn sedan applikationsbehörighetsförfrågningarna för att komma åt dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, till exempel samtals- eller röstmeddelandeaviseringar.

Du har tagit dig till samtalshistoriken och är redo att börja använda appen.

1

Gå till Google Play på din enhet, sök efter Cisco Webex Calling och hämta sedan appen.

2

Öppna appen, välj region och tryck sedan på Fortsätt.

Om du anger en felaktig region kan du alltid ändra den genom att gå till Alternativ och sedan redigerainloggningsinformation.

3

Logga in på appen och godkänn sedan applikationsbehörighetsförfrågningarna för att komma åt dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, till exempel samtals- eller röstmeddelandeaviseringar.

Du har tagit dig till din samtalshistorik och är redo att börja ringa samtal.