Från och med version 22.9.8 av Webex Calling Skriv bords klienten fördelas Windows-baserade versioner av klienten i MSI-format (Windows Installer) istället för EXE-formatet. Windows MSI-filerna installeras på samma sätt som EXE-filer, men ger en bättre installations procedur. MSI-filerna fördelas via de aktuella samtals användar portalerna. Inga användar ändringar behövs.

1

Går du till https://settings.webex.com och väljer sedan Webex Calling.

Du går till den uppringande användar portalen.

2

Går du till Mina appar och laddar sedan ner appen för ditt skriv bord.

Om du ser Webex Calling Skriv bords program med S4B-integrering har ditt företag kon figurer ATS så att du kan använda Webex Calling S4B-appen tillsammans med din Skriv bords program för Microsoft Skype för företag, vilket gör att du kan ringa och ta emot samtal från utanför din organisation. S4B-appen är endast tillgänglig i Windows. Webex Calling Se till att både din Microsoft Skype-app och Webex Calling S4B-appen körs för att ta emot samtal. Mer information finns i installera WEBEX Calling S4B-appen.

3

Klicka på kör eller Spara och följ anvisningarna.

4

Du kan välja att installera ett Microsoft Outlook-plugin-program så att du kan kontrol lera statusen för en person, skicka ett meddelande eller starta ett samtal från Outlook. Webex Calling Din app kan också söka i dina Outlook-kontakter och observera Kalender händelser.

Du måste ha följande för att integreringen ska lyckas:

  • Microsoft Outlook 2010 (32 och 64-bitars), Microsoft Outlook 2013 (32 och 64-bitars) och Microsoft Outlook 2016 (32 och 64-bit)

  • Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8,1 och Microsoft Windows 10

5

Välj din region och logga sedan in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger ett felaktigt område kan du alltid ändra det genom att gå till alternativ och sedan Redigera inloggnings informationen.

Innan du börjar

Se till att webexcalling. app är vitlistade och att du har skriv åtkomst till din program-mapp. I annat fall kommer du inte att kunna installera Webex Calling-appen

1

Går du till https://settings.webex.com och väljer sedan Webex Calling.

Du kommer sedan till den uppringande användar portalen.

2

Går du till Mina appar och laddar sedan ner appen för ditt skriv bord.

3

Dubbelklicka på disk bilden och kopiera sedan programmet till din program- mapp.

4

Välj din region och logga sedan in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger ett felaktigt område kan du alltid ändra det genom att gå till alternativ och sedan Redigera inloggnings informationen.

1

Gå till App Store på din enhet, Sök efter Cisco Webex Calling och Hämta appen.

2

Öppna appen, Välj ditt område och tryck sedan på Fortsätt.

Om du anger ett felaktigt område kan du alltid ändra det genom att gå till alternativ och sedan Redigera inloggnings informationen.

3

Logga in på appen och godkänn sedan licens förfrågningarna för programmen för att få åtkomst till dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling appen ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, t. ex. samtal eller röst meddelande aviseringar.

Du kommer till din samtals historik och är redo att börja använda ditt program.

1

Gå till Google Play på din enhet, Sök efter Cisco Webex Calling och Hämta appen.

2

Öppna appen, Välj ditt område och tryck sedan på Fortsätt.

Om du anger ett felaktigt område kan du alltid ändra det genom att gå till alternativ och sedan Redigera inloggnings informationen.

3

Logga in på appen och godkänn sedan licens förfrågningarna för programmen för att få åtkomst till dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling appen ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, t. ex. samtal eller röst meddelande aviseringar.

Du kommer till din samtals historik och är redo att börja ringa samtal.