Począwszy od wersji 22.9.8 klienta stacjonarnego Webex Calling, wersje klienta z systemem Windows będą dystrybuowane w formacie MSI (Instalator Windows) zamiast w formacie EXE. Pliki MSI systemu Windows instalują się w taki sam sposób jak pliki EXE, ale zapewniają lepszy proces instalacji. Pliki MSI są dystrybuowane za pośrednictwem bieżących linków do pobrania Calling User Portal. Nie są wymagane żadne zmiany użytkownika.

1

Zaloguj się do https://settings.webex.com, kliknij Pobierz Webex Calling.

Następnie zostaniesz przeniesiony do strony Moje aplikacje w portalu użytkowników wywołujących.

2

Pobierz aplikację na pulpit.

3

Kliknij przycisk Uruchom lub Zapisz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami

4

Podczas instalacji aplikacji Webex Calling możesz zainstalować wtyczkę Microsoft Outlook, aby rozpocząć połączenie z programu Outlook lub wyszukać kontakty programu Outlook w aplikacji.

Aby integracja się powiodła, musisz mieć następujące elementy:

  • Microsoft Outlook 2013 (32- i 64-bitowy), Microsoft Outlook 2016 (32- i 64-bitowy), Outlook 2019, Outlook 365

  • Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 i Microsoft Windows 10

5

Wybierz swój region, a następnie zaloguj się do aplikacji, aby rozpocząć nawiązywanie połączeń.


 

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy region, zawsze możesz go zmienić, przechodząc do Opcje, a następnie Edytuj dane logowania.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, webexcalling.app jest dozwolone i masz uprawnienia do zapisu w folderze Aplikacje. W przeciwnym razie nie będzie można zainstalować aplikacji Webex Calling

1

Zaloguj się do https://settings.webex.com, kliknij Pobierz Webex Calling

Następnie zostaniesz przeniesiony do strony Moje aplikacje w portalu użytkowników wywołujących.

2

Pobierz aplikację na pulpit.

3

Kliknij dwukrotnie obraz dysku, a następnie skopiuj aplikację do folderu Aplikacje.

4

Wybierz swój region, a następnie zaloguj się do aplikacji, aby rozpocząć nawiązywanie połączeń.


 

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy region, zawsze możesz go zmienić, przechodząc do Opcje, a następnie Edytuj dane logowania.

1

Przejdź do sklepu App Store na urządzeniu, wyszukaj Cisco Webex Calling, a następnie pobierz aplikację.

2

Otwórz aplikację, wybierz swój region, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy region, zawsze możesz go zmienić, przechodząc do Opcje, a następnie Edytuj dane logowania.

3

Zaloguj się do aplikacji, a następnie zaakceptuj prośby o uprawnienia aplikacji, aby uzyskać dostęp do kontaktów i wysyłać powiadomienia push.

Te uprawnienia są wymagane, aby aplikacja Webex Calling działała poprawnie, synchronizowała kontakty i dostarczała odpowiednie powiadomienia, takie jak powiadomienia o połączeniach lub wiadomościach głosowych.

Zostaniesz przeniesiony do Historii połączeń i możesz zacząć korzystać z aplikacji.

1

Przejdź do Google Play na urządzeniu, wyszukaj Cisco Webex Calling, a następnie pobierz aplikację.

2

Otwórz aplikację, wybierz swój region, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy region, zawsze możesz go zmienić, przechodząc do Opcje, a następnie Edytuj dane logowania.

3

Zaloguj się do aplikacji, a następnie zaakceptuj prośby o uprawnienia aplikacji, aby uzyskać dostęp do kontaktów i wysyłać powiadomienia push.

Te uprawnienia są wymagane, aby aplikacja Webex Calling działała poprawnie, synchronizowała kontakty i dostarczała odpowiednie powiadomienia, takie jak powiadomienia o połączeniach lub wiadomościach głosowych.

Zostaniesz przeniesiony do Historii połączeń i możesz zacząć nawiązwać połączenia.