Från och med version 22.9.8 av Webex Calling-skrivbordsklienten kommer Windows-baserade versioner av klienten att distribueras i MSI-format (Windows Installer) i stället för EXE-formatet. Windows MSI-filer installeras på samma sätt som EXE-filer, men ger en bättre installationsprocess. MSI-filerna distribueras via de aktuella länkarna för att hämta samtalsanvändarportalen. Inga användarändringar krävs.

1

Logga in på https://settings.webex.com och klicka på Hämta Webex Calling.

Du tas sedan till sidan Mina appar i samtalsanvändarportalen.

2

Hämta appen till ditt skrivbord.

3

Klicka på Kör eller Spara och följ instruktionerna.

4

Under installationen av Webex Calling-appen kan du välja att installera ett Microsoft Outlook-plugin-program som gör att du kan starta samtal från Outlook eller söka efter Outlook-kontakter i appen.

Du måste ha följande för att integreringen ska lyckas:

  • Microsoft Outlook 2013 (32- och 64-bitars), Microsoft Outlook 2016 (32- och 64-bitars), Outlook 2019, Outlook 365

  • Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 och Microsoft Windows 10

5

Välj region och logga in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger en felaktig region kan du ändra den genom att gå till Alternativ och sedan Redigera inloggningsinformation.

Innan du börjar

Kontrollera att webexcalling.app är tillåten och att du har skrivåtkomst till din programmapp. Annars kommer du inte att kunna installera Webex Calling-appen

1

Logga in på https://settings.webex.com och klicka på Hämta Webex Calling.

Du tas sedan till sidan Mina appar i samtalsanvändarportalen.

2

Hämta appen till ditt skrivbord.

3

Dubbelklicka på diskbilden och kopiera programmet till din programmapp.

4

Välj region och logga in på appen för att börja ringa samtal.


 

Om du anger en felaktig region kan du ändra den genom att gå till Alternativ och sedan Redigera inloggningsinformation.

1

Gå till App Store på din enhet, sök efter Cisco Webex Calling och hämta appen.

2

Öppna appen, välj din region och tryck på Fortsätt.

Om du anger en felaktig region kan du ändra den genom att gå till Alternativ och sedan Redigera inloggningsinformation.

3

Logga in på appen och godkänn förfrågningarna om programbehörighet för att komma åt dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling-appen ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, till exempel om samtals- eller röstmeddelanden.

Du dirigeras till din samtalshistorik och är redo att börja använda appen.

1

Gå till Google Play på din enhet, sök efter Cisco Webex Calling och hämta appen.

2

Öppna appen, välj din region och tryck på Fortsätt.

Om du anger en felaktig region kan du ändra den genom att gå till Alternativ och sedan Redigera inloggningsinformation.

3

Logga in på appen och godkänn förfrågningarna om programbehörighet för att komma åt dina kontakter och skicka push-meddelanden.

Dessa behörigheter krävs för att Webex Calling-appen ska fungera korrekt, synkronisera kontakter och leverera relevanta aviseringar till dig, till exempel om samtals- eller röstmeddelanden.

Du dirigeras till din samtalshistorik och är redo att börja ringa samtal.